Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Energiministeren åpner for forlenget gasskraft i Finnmark

Energiminister Terje Aasland (Ap) skisserer en løsning der staten tar over gasskraftanlegget hvis det ikke er nok kraftproduksjon når Melkøya skal elektrifiseres.

– En løsning kan være at rettighetshaverne driver anlegget i særlige perioder, eller at staten overtar anlegget, sier Aasland om gasskraftanlegget på Melkøya i Finnmark til Europower.

I rapporten fra den private stiftelsen European Green Table (EGT) skisseres det svært høye kraftpriser i Finnmark fra 2030 fordi det ikke vil komme på plass nok ny kraftproduksjon når Melkøya ved Hammerfest skal elektrifiseres.

Dette bekymrer stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp), som har tatt opp saken med statsråden.

– Vil statsråden anmode deltakerne i Snøhvit-lisensen om å bidra med 3,3 TWh ny kraftproduksjon og 381 MW ny effekt i Finnmark? Eller vil statsråden sikre nødvendig elektrisk kraft og effekt i Finnmark også etter 2030 på andre måter? spør Halleland.

Aasland har skissert flere løsninger hvis ikke tilstrekkelig kraft er på plass.

– Vi har lagt til grunn at dersom hensynet til kraftsituasjonen tilsier det, vil departementet før 1. januar 2030 gå i dialog med rettighetshaverne for å finne avtalebaserte løsninger for å sikre periodevis drift ved det eksisterende energianlegget, sier han.

Saken ble først omtalt av EnergiWatch.