Energigründerprisen 2005 til Erik Nilssen

Statssekretær Anita Utseth i Olje- og energidepartementet delte ut Energigründerprisen for 2005 torsdag 24. november i Oslo Kongressenter (Folkets Hus) til Erik Nilssen som nå arbeider med prosjektutvikling og markedsstrategier hos Bio Varme AS.

I forbindelse med gjennomføringen av den årlige konferansen Næringsutvikling med ny energiteknologi har arrangørene Innovasjon Norge, Enova og Norges forskningsråd etablert en pris som en påskjønnelse for enkeltpersoners utrettelige innsats med FoU-basert næringsutvikling innen fagområdet energieffektiv teknologi og nye fornybare energikilder. Prisen skal blant annet understreke disse statlige etaters ønske om å bidra til ny norsk næringsutvikling. Som jury fungerer arrangementskomiteen for konferansen. Hovedkriterier for utvelgelsen: Gjennom bevisst satsing på forskning og utvikling over flere år, skal prisvinnerens arbeid ha resultert i ny energiteknologi og ny norsk næringsvirksomhet. Teknologien innebærer et betydelig potensial innen energieffektivitet og/eller utnyttelse av nye fornybare energikilder. Virksomheten har et betydelig potensial for lønnsomhet og langsiktighet. Virksomheten sikrer god ressursutnyttelse og har en positiv miljøprofil. Tidligere prisvinnere: 2000 Alf Bjørseth ScanWafer AS 2001 Helge Rosvold Aitos AS, Dtech AS 2002 Nilmar Lohne og Kjell Øverbø, Elink AS 2003 John Rekstad, Solarnor AS 2004 Torolf Pettersen, ScanWind AS ENERGIGRÜNDERPRISEN 2005 til Erik Nilssen Erik Nilssen ble utdannet ved Institutt for damp- og forbrenningsteknikk ved NTH i 1979. Han startet sin yrkesmessige løpebane som forsker ved SINTEF der han arbeidet med prosjekter innen forbrenning og gjenvinning av fast avfall og biomasse. I 1985 etablerte han Norsk Biobrensel AS som majoritetseier og daglig leder. Gjennom denne bedriften ble det etablert en briketteringsfabrikk som leverte brensel for større bioenergianlegg. Senere kom det ytterligere noen eksterne investorer med i bedriften som på det meste leverte omlag 1000 tonn biobrensel pr. år. På grunn av lave oljepriser i perioden 1985 - 88 ble det etter hvert vanskelig å selge biobrensel med fortjeneste og bedriften gikk konkurs i 1988. Men årets energigründer lot ikke konkursen i 1988 ta knekken på etableringsviljen. Etter et par år i andre bedrifter satset han i 1990 på nytt som eneeier og daglig leder med etableringen av Bioenergi AS. Dette selskapet skulle arbeide med totalentrepriser innenfor biobrenselteknikk og avfallsgjenvinning. Dette inkluderte bygging og drift av biobrenselfyrte varmesentraler i større bygg. Et eksempel er biovarmeanlegget på Sogn Videregående skole i Oslo. Det ble etablert 4 større biovarmeanlegg i Oslo-området, og den totale leveransen fra disse i 2005 er ca 35 GWh. I tillegg til igangsetting av biobrenselanlegg i egen regi, har han vært rådgiver og fødselshjelper for etablering av ytterligere 4 biobrenselfyrte nærvarmeanlegg, og 3 produksjonsanlegg for pellets og briketter, med en total kapasitet på 25.000 tonn (tilsvarende 100 GWh) I 1996 kom Hydro Energi inn på eiersiden av Bioenergi AS, senere Hydro Texaco i 1999. Nilssen fortsatte som daglig leder av bedriften inntil den ble fusjonert med BioVarme AS fra 1. januar 2005. Han har også sittet en årrekke i styret i Norsk Bioenergiforening, hvorav to år som styreleder. Juryens vurdering: Årets energigründer har vist seg som en av de store stayere innen bioenergiområdet og har etableringen av 2 bedrifter på sitt rulleblad. Som en sann gründer lot han seg ikke knekke av konkursen i 1988, men sto på og etablerte altså Bioenergi AS 2 år etter. Denne bedriften lever etter 15 år i beste velgående gjennom den nylige fusjonen med BioVarme AS. Energigründerprisen for 2005 går til Erik Nilssen som nå arbeider med prosjektutvikling og markedsstrategier hos Bio Varme AS. Årets pris består av et bilde av Ekatarina S, som medfølges av en diplom.