Cathrine Bjaarstad tar over ansvaret for Forretningsområde Spesialister etter Kristian Brende, som blir administrerende direktør i Entreprenørservice Foto: Skanska

Cathrine Bjaarstad tar over ansvaret for Forretningsområde Spesialister etter Kristian Brende, som blir administrerende direktør i Entreprenørservice Foto: Skanska

Endringer i Skanskas ledelse

Cathrine Bjaarstad går inn i konsernledelsen i Skanska Norge og tar over ansvaret for Forretningsområde Spesialister etter Kristian Brende, som blir administrerende direktør i Skanska-eide Entreprenørservice.

– Kristian Brende har de siste fem årene vært konserndirektør med ansvar for Forretningsområde Spesialister, men går etter eget ønske ut av konsernledelsen. Fra og med 1.januar tar han over ansvaret for Skanska sitt datterselskap Entreprenørservice, skriver Skanska i en pressemelding.

Cathrine Bjaarstad er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og kommer fra stillingen som chief project officer i Aker Clean Hydrogen. Som leder av Forretningsområde Spesialister får hun det øverste ansvaret for Skanska-selskapene UCO, Skanska Husfabrikken, Skanska Stålfabrikken og Skanska Survey.

– Jeg er glad for å ha Cathrine på plass i Skanska. Hun har en bred ledererfaring fra industrien, dokumenterte resultater fra endringsprosesser og ikke minst vist at hun kan skape gode resultater for selskapets eiere. Jeg vil også benytte muligheten til å takke Kristian for innsatsen i konsernledelsen, hvor han har bidratt til selskapets utvikling på svært mange områder og jeg er glad for at vi får utnyttet hans kompetanse og engasjement videre, sier konsernsjef Ståle Rød i meldingen.

Cathrine Bjaarstad tok formelt over ansvaret for Forretningsområde Spesialister 1. november i år.

– Skanska er et fantastisk spennende selskap. Jeg er imponert over kompetansen og erfaringen som befinner seg i de ulike selskapene. Vi skal bygger videre på denne og finne nye løsninger på tvers som kan skape fremtidig bærekraftig vekst, sier hun.

Kristian Brende tar formelt over ansvaret for Entreprenørservice 1. januar neste år. Han tar over etter Frode Tryti Olsen, som fra samme dato blir prosjektleder for ny Råvannstunnel (E5) som Skanska gjennomfører for Oslo Kommune.

– Jeg ser frem til å jobbe i anleggsvirksomheten vår og ikke minst ta et mer operativt ansvar og komme nærmere driften. Entreprenørservice besitter en kompetanse som vil bli etterspurt i årene fremover og som ikke minst er viktig for Skanskas konkurransekraft i et krevende men spennende anleggsmarked, sier Kristian Brende.