Endring i ledelsen i Allierogruppen

Geir Skoglund blir nytt styremedlem i Alliero. Han fratrer i den forbindelse sin stilling som konsernsjef, og Espen Wollebekk går inn i rollen som konstituert daglig leder.

– Skoglund vil fortsette med enkelte oppgaver for selskapet samtidig som han frigjør tid for private behov, heter det i en melding fra selskapet.

Wollebekk har sittet i styret i Foinco AS som er største eier i Alliero, siden 2006, og han har i flere år også vært styremedlem i Alliero.

– Han vil ivareta den daglige ledelsen i et tett samarbeid med økonomisjef Asgeir Eriksen som med dette får utvidede oppgaver. Asgeir Eriksen har vært i Alliero siden sommeren 2017, og han har omfattende og god kunnskap om selskapet. I tillegg har Asgeir Eriksen tidligere fungert som konsernsjef i selskapet. Endringene er i kraft fra juli 2022.

– Espen Wollebekk og Asgeir Eriksen kjenner hverandre godt fra mange år i samme virksomhet. Sammen representerer de kontinuitet og trygghet for kunder og ansatte, sier styreleder Anne Birgitte Fossum i meldingen.

– Geir Skoglund har vært konsernsjef gjennom sju og et halvt år, og han er med på å sikre kontinuitet og kompetanse ved å tiltre som nytt styremedlem i Alliero, heter det i meldingen.

– Geir Skoglund har lagt ned en stor innsats for å utvikle og sette retning for Alliero. Vi er lei oss for at han ønsker å fratre sin rolle som konsernsjef, men er samtidig glade for at vi vil få nytte av hans erfaring og kompetanse i styrearbeidet. Vi ønsker å takke ham for en solid innsats over mange år. Vi er tilsvarende glad for at vi får til en sømløs overgang til ny ledelse med Asgeir Eriksen og Espen Wollebekk, sier Anne Birgitte Fossum.

– Det har vært en interessant og givende reise å lede Alliero gjennom denne perioden. Jeg har fått være en del av et kompetent håndverksmiljø, og jeg setter utrolig stor pris på å ha blitt kjent med og samarbeide med mange flotte folk. Det har til tider vært arbeidsintensivt og krevende, men det jeg vil huske aller best fra denne tiden er alle de flinke og hyggelige medarbeiderne og at vi sammen har realisert mange unike og flotte prosjekter. Jeg er glad for fortsatt å kunne bidra i Alliero-styret og dermed kunne opprettholde kontakten med Alliero-miljøet, sier Geir Skoglund i meldingen.