Endrede værforhold gir flere togavsporinger

Tall for 2006 viser en økning i togavsporinger og hendelser knyttet til ras langs jernbanen.

I 2006 hadde vi en gledelig nedgang når det gjeldt dødsfall ved ulykker på jernbanen. Skåret i gleden var den tragiske ulykken på Vestby i sommer da en treåring kom ut i sporet og ble påkjørt av toget. Når det gjelder andre hendelser, hadde vi flere ras og avsporinger som heldigvis ikke førte til alvorlige personskader, men som kunne gjort det, sier sikkerhetsdirektør Ove Skovdahl i Jernbaneverket. Han sier at oppbyggingen av en størst mulig forståelse for risikobildet hos alle ansatte og hos jernbanens leverandører vil bli prioritert i 2007. Skovdahl mener noe av det viktigste Jernbaneverket har gjort i sikkerhetsarbeidet er å innføre den trinnvise beredskapen, som er basert på varsler og observasjoner fra meteorologer og målestasjoner. Beredskapen er delt inn i tre nivåer (grønn-gul-rød) og definerer hva som skal gjennomføres på de ulike strekningene når et beredskapsnivå er nådd. Dette setter oss i stand til å vurdere værforholdene på en riktig måte i forhold til trafikken og hvilke tiltak vi må gjennomføre for å trygge den eller stanse trafikken i tide. 15. januar stengte vi for eksempel Bergensbanen på grunn av stor rasfare i området ved Upsete, sier han. I fjor ble det også registrert en økning i antall såkalte passhendelser det vil si tog som utilsiktet passerer rødt lys. De langt fleste av disse hendelsene skyldes teknisk feil, signalet skifter feilaktig til rødt lys rett foran toget, og toget kan ikke stanses foran signalet. Men antallet passhendelser som skyldes menneskelige feilhandlinger, viser også en økning. Vi tror at noe av økningen skyldes bedret rapportering, men likevel er veksten i slike hendelser noe som bekymrer og som vi vil ta tak i, sier sikkerhetsdirektøren.