Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Endrede utleiekrav kan gi økt boligverdi

Senkede krav til hva som regnes som oppholdsrom, kan ha ført til verdistigning på mange norske boliger, mener ekspert på boligtaksering.

– Det har kommet endringer i Byggteknisk forskrift, som inneholder bestemmelser om krav til oppholdsrom. Endringene innebærer at mange med enkle grep kan få en utleiedel i boligen sin, sier Lasse Evensen, leder for avdeling Oslo og Akershus i Norges Takseringsforbund (NTF).

De nye reglene som ble innført ved årsskiftet gjør det både enklere og rimeligere for mange huseiere å tilpasse boligen til utleie. Blant annet gis det unntak for flere tekniske krav ved omgjøring av kjeller til stue eller en bod til et soverom innenfor en boenhet.

– I sum innebærer disse endringene at langt flere kan leie ut rom i egen bolig. Dette gir et inntektspotensial som i en del tilfeller også kan gi en verdiøkning, sier Evensen.

Lokale forhold er imidlertid avgjørende for priseffekten, og takstmennene er som regel forsiktige med å legge en slik effekt inn i en boligpristakst.

– Men i takstrapporten kan det være relevant å nevne et oppstått utleiepotensial. Det vil medføre at flere blir interessert, og at selger får flere budgivere. For mange kjøpere kan muligheten til en løpende leieinntekt være avgjørende, sier Evensen.