Illustrasjonsfoto: AF Gruppen

En person koronasmittet i AF-prosjekt

– En person som jobber på prosjektet med å rehabilitere Vålerengatunnelen har testet positivt på koronasmitte, opplyser kommunikasjonsdirektør Knut Ekern i AF Gruppen.

– Vedkommende sitter nå i isolasjon. Vi har tatt de nødvendige forholdsregler for å begrense smitte og ivareta medarbeiderne på prosjektet, sier Ekern til Byggeindustrien.

Vurderer AF Gruppen full stans i bygg- og anleggsprosjekter?

– Nei, per nå har vi ikke noe generell stans i prosjekter, sier Ekern.

– Hva gjør dere for eksempel med kantiner på bygg- og anleggsplasser hvor store grupper samles?

– Alle kantiner har forbud mot buffet, og det er viktig at det holdes en meter avstand i alle kantiner og spiserom, svarer Ekern.

Han forteller at AF Gruppen den siste tiden har iverksatt en rekke tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset.

– AF er tydelige på å følge helsefaglige råd og forholder oss til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Vi har iverksatt en rekke tiltak både på konsernnivå, men også på forretningsenhets- og prosjektnivå, sier Ekern.

AF Gruppen oppfordrer blant annet til bruk av hjemmekontor og at reisevirksomheten minimeres. AF har også sendt ut et generelt råd om å redusere fysiske møter til et minimum.

– Eksempler på anbefalte tiltak i prosjektene våre er hyppigere renhold på toaletter, brakkerigger og pauserom, god informasjon til ansatte og underentreprenører, desinfeksjonsdispensere og anbefalinger om å minimere fysisk kontakt. Slik situasjonen er nå vurderer vi tiltakene fra dag til dag, og vårt fremste fokus er å verne om de ansatte og ta vår del av samfunnsansvaret, sier Ekern.

Han trekker frem at alle prosjektledere i AF Gruppens bygg- og anleggsprosjekter, skal gjøre en særskilt vurdering av sine prosjekter med henhold til:

* Sårbarhet for at enkeltmedarbeidere blir satt i karantene.

* Sårbarhet for leveranser i prosjektet.

* Hvilke leveranser er kritiske for ferdigstillelse/fremdrift, og kan disse fremskyndes eller endres?

* Personellmangel.

* Sørg for å få byggherren med på en overordnet planlegging og gjennomgang, samt risikovurderinger av prosjektet.