En million kroner til Gaza

Forbundsstyret i Fellesforbundet har i dag bevilget en million kroner til gjenoppbyggingsarbeidet etter krigen i Gaza. Pengene ble bevilget til Norsk Folkehjelp.

Forbundsstyret vedtok samtidig denne uttalelsen:

"Bevilging til Norsk Folkehjelps gjenoppbyggingsarbeid i Gaza

Etter 22 dagers bakkekrig på Gaza-stripen har partene erklært hver sin ensidige våpenhvile. Krigen, som Fellesforbundet i likhet med mange regjeringer og organisasjoner mener er folkerettsstridig fra Israels side, har påført den palestinske befolkningen voldsomme tap både sivilt og militært. 1 300 palestinere er drept, av dem over 700 sivile, inkludert over 300 barn. Israel har til sammenlikning mistet 13 personer, noe som illustrerer den ekstreme uproporsjonaliteten konflikten har hatt.

Alle de israelske soldatene er nå ute av Gaza og det internasjonale samfunn må nå inn og bistå med gjenoppbygging. FN regner med at 50 000 palestinere er blitt hjemløse. 400 000 av en befolkning på 1.5 millioner er uten tilgang på vann. Vi har sett ødeleggelsene på boliger, skoler og moskeer, som det er vanskelig å fatte omfanget av. Gjenoppbyggingskostnadene blir enorme, og arbeidet må igangsettes snarest.

Men gjenoppbyggingen vanskeliggjøres av at Israel fortsatt holder Gaza-stripen i et jerngrep. Humanitære organisasjoner slipper ikke inn, og hindres dermed i å komme i gang med det prekære hjelpearbeidet. Israel må øyeblikkelig åpne grensene for bistand til den palestinske befolkningen, men også for normal ferdsel, slik at blant annet folk kan ferdes fritt og varer kan passere grensene.

Det internasjonale presset på partene må økes for å skape en to-stats løsning og en varig fred. Israel må respektere FN-resolusjonene og trekke seg ut av alle okkuperte områdene, og Hamas må avslutte rakettutskytingene mot israelske områder. Samtidig er en varig fred avhengig av at verdenssamfunnet aksepterer Hamas som folkevalgt organ på Gaza-stripen og påskynde umiddelbare og reelle forhandlinger mellom partene.

Fellesforbundet innser at USAs rolle er avgjørende. Vi oppfordrer på det sterkeste USAs nyvalgte president Barak Obama til å gå aktivt inn i konflikten og gjennom sin innflytelse blir en drivkraft i prosessen mot en varig fred.

Fellesforbundet vil med sin bevilgning på 1 million kroner til Norsk Folkehjelps arbeid på Gaza-stripen markere sin solidaritet med den palestinske befolkningen, og håper den kan være med å bidra til at de så snart som mulig får et verdig liv og mulighet til å utvikle et demokratisk samfunn som kan leve i sameksistes med Israel."

Styreleder i Norsk Folkehjelp, Finn Erik Thoresen innledet om situasjonen i Gaza for Forbundsstyret.

Fellesforbundet oppfordrer sine avdelinger og klubber til også å bidra til Norsk Folkehjelps arbeid for palestinerne på Gaza-stripen.