Utbyggingsdirektør Stine Ilebrekke Undrum i Bane NOR. Foto: Thor Erik Skarpen

En jernbanerevolusjon pågår!

- Aldri før har det skjedd så mye i jernbanesektoren i Norge. Bane NOR opplever at det er ganske mange store, tunge skyer som truer på himmelen, men vi kan ikke ta ansvar for alt som har vært vondt og vanskelig i hele jernbanesektoren de siste 150 årene, skriver Bane NORs utbyggingsdirektør Stine Ilebrekke Undrum i denne gjestekommentaren.

Aldri før har vi transportert flere passasjerer på jernbanen, aldri før har vi gjennomført så store arbeider på jernbanenettet og aldri før har politikerne bevilget mer penger for å sørge for et bedre fremtidig jernbanetilbud.

Det er gode nyheter både for de reisende og oss som lever for og av jernbanen.

Imidlertid opplever vi i Bane NOR at det er ganske mange store, tunge skyer som truer på himmelen.

Med de store oppgavene og ansvaret som følger med reises også spørsmålene rundt våre prosesser, prioriteringer og ikke minst prosjektgjennomføring – har Bane NOR kontroll på kostnadsutviklingen og får vi virkelig den effekten som vi ønsker for hver bevilget jernbanekrone?

Slike spørsmål må vi tåle når vi tross alt har ansvar for noen av de aller største landbaserte prosjektene som noensinne er gjennomført.

Da Bergensbanen stod ferdig i 1909 hadde den kostet et helt Statsbudsjett. Vestfoldbanen ble vedtatt utbygget på Stortinget i 1875 og i 1882 stod banen ferdig hele veien mellom Drammen og Porsgrunn.

Det var starten på den industrielle revolusjonen og la grunnlaget for det moderne samfunnet og en helt ny samfunnsutvikling der toget erstattet hest og kjerre.

Det Bane NOR nå har ansvar for knyttet til utbygging av intercity-nettet er versjon 2.0 av den industrielle revolusjonen. Det moderne, fullt utbygde jernbanenettet vil kunne legge til rette for helt nye måter å bo og jobbe på, er bærekraftig og vil lette arbeidshverdagen for svært mange i fremtidens samfunn.

Styringsmodellen som ligger til grunn for jernbanereformen innebærer at vi har tre parter – Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR.

Vi i Bane NOR leverer innen drift, vedlikehold, fornyelse og prosjektgjennomføring basert på avtaler vi inngår med Jernbanedirektoratet, samtidig som vi blir fulgt opp i en eierlinje av et styre som er nedsatt av Samferdselsdepartementet.

Det er Jernbanedirektoratet som har ansvar for langsiktig strategi innen jernbanesektoren og «styrer pengesekken» basert på tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet.

Det er dog politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og politikerne på Stortinget som beslutter de store linjene i utviklingen av jernbanenettet i Norge.

Modellen kan være vanskelig å forstå både for de som er utsatt for den og for de som lever i den.

Dessverre opplever vi at styringsmodellen kan være en utfordring for å ta ut potensialet i investeringsporteføljen med en detaljstyrt bestilling på enkeltprosjekter og med fokus på årlige budsjetter.

Med den sterke veksten i investeringene på jernbane, er vi i Bane NOR de første til å innrømme at det var det helt nødvendig med en endring knyttet til forutsigbarhet i våre prosjekter.

Hva har Bane NOR gjort for å sørge for mest mulig nytte for hver eneste bevilget jernbanekrone?

Fra Bane NOR ble etablert i 2017 har vi jobbet målrettet for å profesjonalisere prosjektgjennomføringen både med hensyn på prosesser, organisasjon og kompetanse.

Vi har etablert en ny prosjektmodell som alle våre prosjekter følger og som skal sørge for at prosjektene modnes etter samme modell, krav til optimalisering med hensyn på nytte og skal sørge for både forutsigbare og optimale prosjekter.

Vi jobber med nytte som største fokusområde og prioriterer tiltak hardt for å sørge for at mest mulig nytte kan tas ut for hver jernbanekrone, både når det gjelder drift, vedlikehold og prosjektoppgaver.

For å understøtte prosjektmodellen har vi gjennomført en matriseorganisering av alle medarbeidere i byggherreorganisasjonen, som er beste praksis fra profesjonelle byggherreorganisasjoner.

Organiseringen gir oss bedre og mer risikobasert ressurs-styring, en mer enhetlig måte å drive og følge opp prosjektene på og et godt system for å sørge for at beste praksis etableres og videreføres via erfaring fra prosjektene.

I tillegg har vi igangsatt systematisk kompetanse- og lederutvikling av alle medarbeidere både når det gjelder verdier, kultur og lederprinsipper.

Vi er på en endringsreise og på den reisen har vi med noe av det mest verdifulle vi har – alle våre kloke hoder, både i form av ansatte, rådgivere, leverandører og entreprenører.

Vi kan ikke ta ansvar for alt som har vært vondt og vanskelig i hele jernbanesektoren de siste 150 år, men vi kan love at Bane NOR er og vil jobbe for å fortsatt være en forutsigbar part i fremtidens jernbaneutvikling.