Arbeider. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Arbeider. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

En fulltidsansatt koster arbeidsgiver 881.000 kroner

I 2022 kostet lønn og kontantytelser 699.000 kroner per årsverk for arbeidsgivere. Andre kostnader lå på 182.000, ifølge SSBs arbeidskraftskostnadsindeks.

Det er store forskjeller mellom næringene: Innen olje- og gassutvinning og bergsverkdrift kostet hvert årsverk 1,54 millioner kroner, mens i hotell- og restaurantvirksomhet var kostnaden så lav som 466.000 kroner, skriver Statistisk sentralbyrå.

Lønnsutgifter er den klart største og viktigste kostnaden for hver arbeidstaker. I tillegg kommer blant annet kostnader for naturalytelser, pensjonsordninger, opplæring og arbeidsgiveravgift. Pensjons- og forsikringskostnader for de ansatte koster arbeidsgiverne hele 73.000 kroner per årsverk.