Grom Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor. Foto: Madeleine Bergheim

- En fasttrack-prosess på Ringeriksbanen ville vært risikofylt

Bane Nors toppsjef Gorm Frimannslund er komfortabel med at regjeringen har satt byggestart for Ringeriksbanen til 2021-2022 – ikke 2019 som først skissert.

Onsdag la samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fram Nasjonal transportplan 2018-2029.

Der ligger Ringeriksbanen inne med totalt 6,8 milliarder kroner i perioden fra 2018 til 2023 og med nær 14 milliarder fra 2024 til 2029.  Regjeringen legger opp til byggestart i 2021-2022.

Bane Nors-konsernsjef Gorm Frimannslund er lettet over at det omfattende fellesprosjektet for Ringeriksbanen og ny E16 ikke hastes igjennom.

– Å kjøre en fasttrack-prosess er beheftet med risiko, og jeg er meget komfortabel med at oppstart ligger litt lenger frem i tid. Det gir oss noe mer tid til planlegging, sier Frimannslund.

– At vi skulle kjøre gjennom Ringeriksbanen for fort, var en av de tingene som bekymret meg da jeg tok over jobben som leder for Bane Nor, innrømmer han.

Normal planprosess det tryggeste

Frimannslund mener et så omfattende prosjekt som Ringeriksbanen stiller ekstra høye krav til planleggingsprosessen.

– Det gjelder uansett om det gjelder Ringeriksbanen eller hvilket som helst annet prosjekt til 20 milliarder. I så store prosjekt er det mer fornuftig å kjøre de planleggingprosessene som vi har ferdigdefinert i våre systemer. En normal planprosess er alltid det tryggeste, sier Frimannslund.

Solvik-Olsen: Bedre kvalitetssikring

Ketil Solvik-Olsen under fremleggingen av Nasjonal transportplan onsdag.

Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) legger vekt på at det først og fremst er risikoreduksjon som gjør at byggestart er skjøvet noen år ut i tid fra det som først ble skissert.

– Ved å bruke lengre tid på planlegging reduserer vi risikofaktorer og får bedre kvalitetssikring av kostnadene, sa Ketil Solvik-Olsen under fremleggelsen av NTP.

– Må ikke kjøres på sidespor

Næringslivet i regionen er fornøyd med at regjeringen bekrefter gjennomføringen av Ringeriksbanen med byggestart i 2021/2022. Men de jubler ikke uten forbehold.

– Vi er opptatt av at denne noe utsatte byggestarten ikke gjør at planleggingen kjøres inn på et sidespor. Fellesprosjektet planlegges etter avtale med alle berørte kommuner med «Statlig plan» og prosjektet er så langt et godt eksempel på effektivisering av planprosesser. For å sikre effektiv planlegging videre og avklaringer lokalt er det svært viktig at tilstrekkelig planleggingsmidler blir bevilget også for 2018/19 selv om byggestart er noe utsatt, sier regiondirektør i NHO Buskerud, Grete Karin Berg.