Vel én av tre arbeidstakere, 36 prosent, sier de jobber hele dager på hjemmekontor. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Vel én av tre arbeidstakere, 36 prosent, sier de jobber hele dager på hjemmekontor. Foto: Gorm Kallestad / NTB

En av ti er på hjemmekontor ukentlig

Mer enn fire av ti arbeidstakere i Norge, 42 prosent, sier de har mulighet til å jobbe hjemmefra.

Mange benytter seg av muligheten, og 36 prosent oppgir at de jobber hele dager hjemmefra. Samtidig er det bare 2 prosent som kun jobber hjemmefra, mens rundt én av ti jobber hjemmefra ukentlig. Det viser tall fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2022.

Det er store variasjoner i bruken av hjemmekontor mellom yrkesgrupper. Generelt er det flest høyt utdannede som jobber hele dager hjemmefra. IKT-rådgivere og rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg er yrkesgruppene som i høyest andel gjør dette.

Om lag én av seks arbeidstakere, 15 prosent, oppgir at de jobber hjemmefra utenom vanlig arbeidstid.