Konserndirektør for strategi og bærekraft Lars Erik Lund i Veidekke har gjort mye for økt åpenhet rundt psykisk helse i byggenæringen. Foto: Bård Gudim / Veidekke

Konserndirektør for strategi og bærekraft Lars Erik Lund i Veidekke har gjort mye for økt åpenhet rundt psykisk helse i byggenæringen. Foto: Bård Gudim / Veidekke

Én av fem i byggenæringen opplever psykisk ubehag på grunn av jobb

Tirsdag 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. I internasjonal sammenheng er ansatte i byggenæringen overrepresentert i selvmordsstatistikken. I den norske byggenæringen svarer én av fem arbeidstakere at de føler seg psykisk uvel på grunn av jobben minst én gang i måneden.