Elverum vgs

Prosjektleder Per Kristian Ljødal i Hedmark fylkeskommune (t.v), anleggsleder Even Antonsen og prosjektleder Hans Otto Engeloug i Martin M. Bakken.

Nylig kunne Martin M. Bakken overlevere siste del av ny Elverum videregående skole til Hedmark fylkeskommune. Etter tre år med byggearbeider har ELVIS fått ny drakt.

Fakta

Sted: Elverum

Prosjekttype: Skole dimensjonert for nesten 940 elever og 175 ansatte

Bruttoareal: Rehabilitering: 14.570 kvadratmeter.
Nybygg: 4.800 kvadratmeter.

Totalentreprise eks. mva: cirka 330 millioner kroner (inkl. prisstigning og tillegg- og endringsarbeider)

Investeringskostnad byggherre: 451,3 millioner kroner

Byggherre: Hedmark fylkeskommune

Byggeledelse: Norconsult

Totalentreprenør: Martin M. Bakken

Arkitekt: StudioNSW

Landskapsarkitekt: Norconsult

Rådgivere: RIB: Bjørnstad Prosjektering l RIV: Erichsen & Horgen l RIE: Ing. Hallås l RIBr: Norconsult l RIAku: Multiconsult l RIG: Løvlien Georåd l ITB-koordinator: Rejlers Norge l

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon/automatikk: GK Inneklima l Rørlegger: GK Rør l Elektroinstallasjoner: Storhamar Elektro l Talevarslingsanlegg: Bravida l Grunnarbeider: Auden Senderud Gravemaskindrift l Riving: Øst Riv l Betongelementer: Spenncon l Heis: Starlift l Gulvstøp: Fron Betong l Lås og beslag: Lås og Sikring l Glass og fasader: Profilteam l Taktekking: Icopaltak Øst l Limtre: Moelven Limtre l Blikkenslager: Berglund Stål og Blikk l Gulvsparkling: Mjøs-Produkter l Maler og belegg: Morten Skancke l Stålkonstruksjon: Armec l Solskjerming: Solskjermingsgruppen l Trapper og rekkverk: Ivar Bråthen Mekaniske l Foldevegger: Sigmund Olsen Agentur l Brannporter: Emil Solbakken l Innerdører: Jømna Brug l Sportsgulv: Gulv og Takteknikk l Branntetting: Firesafe l Inngangsmatter: Matteleverandøren l Parkett: Parkettpartner l Idrettsutstyr: Titansport l Innredning: Krogsæter l Mur og flis: Mjøsen Murmesterforretning l Himling og systemvegger: Modulvegger l Innblåsing av isolasjon: Vingrom Bygg

«ELVIS i ny drakt» var navnet på det første forprosjektet for ny Elverum videregående skole (ELVIS), som fylkestinget vedtok i 2009. Ti år senere er en ny og topp moderne videregående skole til drøye 450 millioner kroner ferdig.

– Det har vært en lang prosess fra det første forprosjektet var klart til skolen sto ferdig. Prosjektet var en del av en handlingsplan for alle videregående skoler i Hedmark. Nye videregående skoler i Hamar, Tynset og Kongsvinger ble prioritert før Elverum, opplyser prosjektleder Per Kristian Ljødal i Hedmark fylkeskommune.

Skal fremstå som helt ny

I prosjektet, som Martin M. Bakken har utført i en totalentreprise for Hedmark fylkeskommune, er nesten 15.000 kvadratmeter eksisterende bygningsmasse totalrehabilitert. I tillegg er det tilført knappe 5.000 nye kvadratmeter i form av nybygg for administrasjonen og et nybygg med idrettshall og undervisningsarealer. For byggherren har det vært et viktig poeng at hele skolen skulle fremstå som helt ny.

– Vi har vektlagt at vi skal ha en moderne skole som er godt utstyrt i forhold til bruken og som har et godt teknisk anlegg som er enkelt å drifte. Det har også vært et poeng for oss at det ikke skal være noe forskjell på det som er nytt og gammelt. Det skal fremstå som en helt ny skole og det synes jeg vi har lykkes godt med, sier Ljødal.

Modifisert totalentreprise

Det er arkitektfirmaet StudioNSW på Hamar som har tegnet skolebygget og som har vært med siden utviklingen av forprosjektet. Norconsult har vært med på rådgiversiden hele veien og har også hatt byggelederansvaret under gjennomføringen.

Ljødal sier det lå en del føringer i prosjektet og beskriver gjennomføringsmodellen som en modifisert totalentreprise.

– Vi la en del føringer og mye var fastsatt da totalentreprenør ble valgt, og det gjorde vi fordi vi ønsket at det skulle være forutsigbart for byggherre. Prosjektet har selvsagt utviklet seg litt i samråd med entreprenør, men i utgangspunktet hadde vi et konsept som byggherren stilte krav om, forteller Ljødal.

Prosjektleder Hans Otto Engeloug i Martin M. Bakken, bekrefter at det har vært en totalentreprise der mye var låst og der spillerommet i stor grad har ligget på hvordan de praktisk skulle gjennomføre prosjektet.

– Utgangspunktet var at prosjektet skulle bli slik det var beskrevet. Det er nesten ikke avvik i forhold til de opprinnelige planene, sier Engeloug.

Tre faser

Byggingen av ny Elverum videregående skole ble delt opp i tre faser. Prosjektet startet med rehabilitering av eksisterende idrettshall, samt bygging av en ny idrettshall med garderober og undervisningsarealer på til sammen 2.400 kvadratmeter. I første fase ble det også bygget et nybygg for administrasjonen på 1.500 kvadratmeter. De to siste årene er brorparten av rehabiliteringsarbeidene gjennomført over to byggefaser.

– Prosjektet ble delt i tre med omtrent like stor produksjon i hver fase, og hver fase ble ferdigstilt og overlevert byggherre før vi begynte på neste del, opplyser Engeloug.

– Vi har overlevert de ulike fasene rundt sommerferien, og det har vært en fordel fordi vi da har hatt 1,5 måneder uten elever på skolen til å forberede neste fase, og ikke minst har vi redusert støybelastningen ved å kunne utføre mye av den grove rivejobben i løpet ferieukene, tilføyer anleggsleder Even Antonsen i Martin M. Bakken.

Hans Otto Engeloug og Even Antonsen mener faseoppdelingen har fungert veldig bra, og de synes hele prosjektet med prosjekteringsgruppe og underentreprenør har fungerte bedre og bedre fra fase til fase.

– Vi har blitt godt kjent med både byggherre, rådgivere og underentreprenører og jeg føler det har vært et bra team som alle jobbet mot felles mål, sier Antonsen.

Skole i full drift

Ifølge entreprenør og byggherre har det å rehabilitere og bygge nye arealer med skole i full drift vært prosjektets desidert største utfordring. God logistikkplanlegging, stort fokus på sikkerhet i forhold til tredjepart, og ikke minst oppdelingen i tre ulike faser, har gjort det mulig å gjennomføre prosjektet parallelt med at skolehverdagen har gått mer eller mindre som normalt.

– Det å ha en skole med over 1.000 elever og lærere i full drift under byggeperioden var selvsagt en utfordring, men jeg føler vi la opp et løp som var praktisk best for entreprenør og som også fungerte bra for bruker, sier Ljødal.

Ifølge prosjektleder Hans Otto Engeloug har de hatt en tett og god dialog med byggherre og bruker rundt hvordan logistikken skulle løses med skole i full drift.

– Vi satt opp en logistikkplan og gjennomførte ulike tiltak i for-kant av hver byggefase Det har ikke vært noe særlig behov for å gjøre ytterligere tiltak. Prosjektet har sklidd bra, sier han.

Spennende prosjekt

Engeloug og Antonsen mener skolebygg som ELVIS er noe av det mer spennende og givende de bygger.

– I prosjektet har vi blant annet levert idrettshall, kantine, bibliotek og ikke minst spesielle undervisningsrom for fag som fysikk, kjemi, elektro og teknisk industriell produksjon. Denne kompleksiteten og variasjonen i romprogrammet gjør slike skolebygg til noen av de mest spennende prosjektene vi bygger, sier Engeloug.

Fornøyd byggherre

Prosjektleder Per Kristian Ljødal i Hedmark fylkeskommune roser totalentreprenøren og deres samarbeidspartnere, som han mener har levert et bra prosjekt. Han trekker også frem samarbeidet byggherre og entreprenør har hatt med skolens brukerkoordinator Kari Synøve Bakken.

– Skolen har hatt en meget flink og engasjert brukerkoordinator som skal ha sin del av æren for at prosjektet har gått så knirkefritt som det har gjort, sier Ljødal.


Flere prosjekter