Elveportalen

Foto: Erstad & Lekven Utbygging
ErstadLekven

ErstadLekven

H2B

H2B

OsBlikk

OsBlikk

BergenRørteknikk

BergenRørteknikk

DrømmekjøkkenetBergen

DrømmekjøkkenetBergen

Magnorvinduet

Magnorvinduet

Ved Oselva i Bjørnafjorden kommune har Erstad & Lekven Utbygging ført opp et boligbygg som har mange kvaliteter som løfter nærområdet.

Fakta

Sted: Os i Vestland

Prosjekttype: Boliger, nybygg

Bruttoareal: 3.650 kvadratmeter

Byggherre: Landboden Bolig

Prosjekt- og byggeledelse: Erstad & Lekven Utbygging

Største entrepriser: Betongarbeid: Stoltz Entreprenør, tømmer: Byggmester Markhus

Arkitekt: Forum Arkitekter

Rådgivere: RIB: H2 Byggteknikk l RIV: Miljøconsult l RIE: Voss Elconsult l RIG: Multiconsult l RIBr: A/Stab

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Vestafjell l Stålarbeid: Fana Stål l Lettak-elementer: Lett-Tak Systemer l Taktekking: Fløysand Tak l Vinduer: H-Vinduet Magnor l Blikkenslager: Os Blikk & Fasade l Maler: Malermester Buer l Parkett: Bo Andren l Rørlegger: Bergen Rørteknikk l Elektro: Bergen Elektro Automasjon l Ventilasjon: Venty l Baderomskabiner: Part l Branntetting: Firesafe l Sprinkler: Bergen Sprinkler l Lås og beslag: Lockit l Kjøkken: Drømmekjøkkenet Bergen l Utvendig rekkverk: Soltek l Trapper og foldedører: Frekhaug Trevare

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Landboden Bolig AS. Bygget er tegnet av Forum Arkitekter og ført opp i delte byggherrestyrte entrepriser. De to største entreprisene har Stoltz Entreprenør (betongarbeid) og Byggmester Markhus (tømmer). Samlet areal er 3.650 kvadratmeter BTA, fordelt på fem etasjer. Grunnarbeidene startet i januar 2022. Bygget stod ferdig i september 2023.

Krevende markedssituasjon

Daglig leder Otto Lekven i Erstad & Lekven Utbygging forteller at de største utfordringene i prosjektet har vært en krevende markedssituasjon, prisstigning på byggevarer og oppgradering av veien forbi bygget gjennom hele byggeperioden.

– Alle fag brukte IFC modeller og vi praktiserte involverende planlegging i prosjektet, sier Lekven.

Elevportalen har 33 leiligheter som er fra 44 til 127 kvadratmeter. Standarden er høy og kjøperne hadde muligheter for å gjøre tilvalg for bad, kjøkken, farger, lys, parkett og plassering av vegger. Alle leilighetene har terrasser eller balkonger. Solforholdene er meget gode, med kveldssol på hele vestfasaden. Både leiligheter og fellesområder har universell tilgjengelighet. Beboerne deler takterrasse og kaipromenade. Langs kaipromenaden har leilighetene boder. Fra de fleste leilighetene er det utsikt mot Oselva. Parkering kommer i et parkeringshus som skal føres opp på den andre siden av gaten kalt Landboden. Ungdomsskole og aktivitetshuset Os Aktiv ligger på den andre siden av Landboden.

Redefinerer nærmiljøet

Sivilarkitekt og partner Per Hammer i Forum Arkitekter skriver på arkitektkontorets nettside at Elevportalen er en mellomting mellom bymessig bebyggelse og boligstrøk med eneboliger. Prosjektet bidrar til bidrar til å redefinere nærmiljøet i tråd med politiske føringer.

Han skriver at prosjektet er utformet med en høy tilbaketrukket sokkeletasje for å gi plass til tydelige soner ved ankomsten.

– Sonene skaper myke overganger mellom det offentlige areal og ankomsten til den enkelte bolig. Det er mange inngangsdører og menneskene som skal bo her får anledning til å sette sitt preg på utearealet rundt inngangene. Det bidrar til levende liv med synlig tilstedeværelse av dem som skal bo her.

Boligene som ligger på gateplan er kalt byboliger, mye på grunn av høyden under taket og utradisjonelle planløsninger på ulike nivåer. Det laveste nivået ligger litt høyere enn fortauet for allmennheten. Stuearealet ligger en etasje opp fra kaifronten mot øst. Byboligene er utformet for å skape private boliger til tross for at de er i direkte kontakt med gaten mot vest og elven mot øst. Fra plan 2 til plan 5 ligger det leiligheter med ulik størrelse og utforming. Ankomsten til disse boligene er fordelt på 3 innganger.

– Elveportalen skal ikke fremstå som en barriere til hinder for den visuelle kontakten fra vest mot øst. Elven har en nøkkelrolle i forhold til den identitet som skapes med det nye prosjektet. For allmennheten blir det tilkomst til kaipromenaden. For beboerne blir det i tillegg også tilkomst på tvers gjennom de tre hovedinngangene. Langs etter kaipromenaden er det sportsboder med direkte utgang til kaien langs elven. Dette vil bidra til å aktivisere kaipromenaden på en positiv måte, skriver arkitekten.

Majoriteten av boligene i Elveportalen har både fasade mot elven og vestvendt fasade mot kveldslyset i gaten. Gjennomlys har vært en viktig premiss for å skape boliger som henter inn de stedegne kvaliteter med morgensol på elvesiden og kveldssol på gatesiden. Alle boligene i Elveportalen får tilgang til en felles takterrasse.

I sokkeletasjen har man valgt å bruke trematerialer i fasadene for å gi gode assosiasjoner til naust og tradisjonell materialbruk. På fasadene høyere oppe, er det valgt materialer som skal representere modernitet og inneha egenskapen av å fange opp ulike lys- og værforhold.

Varmepumpe

Elevportalen er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming er basert på varmepumpe (NIBE anlegg) og skjer med varmekonvektorer i hver leilighet. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 87 kWh, noe som gjør at leilighetene er i energiklasse A. Alle leilighetene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Trang byggeplass

Prosjekt- og anleggsleder Anniken Martem i Stoltz Entreprenør forteller at det har gått med 1.800 kubikkmeter betong i prosjektet. Formann Jørn Inge Sandvik i Stoltz Entreprenør sier at det var krevende med en trang byggeplass.

– Første etasje er veldig høy og bygd opp på grunn av elva. Det er vanntett inn til boligene i første etasje, sier Sandvik.

Henger på stål i friluft

Prosjektleder Håkon Hjelle i Byggmester Markhus sier at tømmerarbeidene på Elevportalen gikk greit.

– Det ga noen logistikkutfordringer at kommunen grov opp veien forbi prosjektet, men det løste seg. Det var spesielt at balkonger og svalganger henger på stål i friluft. Det ferdige bygget har blitt veldig bra, sier Hjelle.

Halv meter tykk bunnplate

Elevportalen ligger ved Oselva i Os sentrum. Tomten er på 1,1 mål og under bygget er det en 50 centimeter tykk bunnplate. Det er tilkomst til elvepromenaden på nord- og sørsiden av bygget og via en portal som ligger cirka en tredjedel fra nordfasaden.

Bygget er tilnærmet rektangulært, med et buet hjørne mot sørøst. Bærende konstruksjon er av plasstøpt betong, supplert med noen stålsøyler. Trappeløp er av betongelementer. Femte etasje er inntrukket og har lett-tak. Det er lys grå stående trekledning i første etasje. Langs elvepromenaden er det grå trekledning og røde boddører. Fra andre til fjerde etasje er det cortenstål-farget (Namibia Amber) platekledning av aluminium. Fargen på platene vil endre seg med ulike vinkler på lyset. Femte etasje har svart stående trekledning.

I leilighetene er det parkett, helflisede baderom, innervegger av gips og stålstender og himlinger av gips og betong. 29 av leilighetene er gjennomgående og flere av dem har skyvedører av glass.

Det er 250 millimeter isolasjon i yttervegger og inntil 400 millimeter i taket. I lett-taket er det 450 millimeter. Vinduer har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling godt innen krav. Byggematerialer er valgt ut fra et ønske om godt inneklima, enkelt vedlikehold og lang levetid. Lekven sier at det er aluminium på fasader der det ikke er lett tilkomst og tre der tilkomst er enklere.

Bygget har tre hovedinnganger og tre heiser. Det er lydabsorbenter over systemhimlinger i korridorer. Både leiligheter og fellesareal er sprinklet.

Da byggeaktiviteten var på topp var 46 personer med på byggingen.


Flere prosjekter