Elveparken Benterud

Boligprosjektet Elveparken i Hønefoss bygges i naturskjønne omgivelser med Storelva som nærmeste nabo. To av i alt ni punkthus er ferdige så langt. Nå er neste byggetrinn i full gang.

FAKTA

Sted: Hønefoss

Prosjekttype: Leilighetsblokker og parkeringskjeller

Bruttoareal: 14.500 kvadratmeter med bolig og 8.150 kvadratmeter med parkeringskjeller

Total prosjektkostnad: 900 millioner kroner

Byggherre: Tronrud Eiendom

Hovedentreprenør: Høyt og Lavt

Arkitekt: Nuno Arkitektur

Rådgivere: RIB: WSP Norge l RIE: Krøderen Elektro l RIV vent: Bryn Byggklima l RIV rør: Varme & Sanitær l RIG: Multiconsult l Uavhengig kontroll: Asplan Viak l KU: Frydenlund & Høyer l Beskrivelse: Bygganalyse

Underentreprenører:l Rivearbeider: Øst-Riv l Grunnarbeider: Isachsen Anlegg l Anleggsgartner: Steen & Lund l Peling: Brødrene Myhre l Betongarbeider: Stenseth & RS Entreprenør l Betongelementer: Spenncon l Stålkonstruksjoner: Næsset Mek l Kjøkken: Kongsberg Interiør AS (Sigdal) l Heis: Kone l Balkonger, trapper og rekkverk: Brødrene Midthaug l Malerarbeider: Leif Ivar Malerservice l Garasjebelegg: Oslo Epoxy l Flisarbeider: Brødrene Høgmo l Taktekking og blikkenslagerarbeider: Bjørn Schramm l Elektro: Krøderen Elektriske l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Rørlegger: Varme & Sanitær l Vinduer: NorDan l Dører: Swedoor l Glass/Alu: Østlandske Fasadeteknikk l
Garasjeport: Monteringsservice l Fjernvarme/byggvarme: Hønefoss Fjernvarme

– Vi er ferdige med første byggetrinn, som består av ett bygg med 25 leiligheter og ett med 17 leiligheter. Godt over halvparten av boligene er solgt så langt, og innflyttingen startet før sommeren. Nå er vi i full gang med andre byggetrinn, som består av ytterligere to bygg, sier prosjektleder Tom Arne Alexandersen i Tronrud Eiendom, som er byggherre.

Punkthusene i prosjektet blir seks etasjer. De får lik utforming utvendig, men variert sammensetning av boliger innvendig. Antall leiligheter i byggene vil variere fra 17 på det minste til 30 på det meste.

– Vi opparbeider også et stort uteområde, som vi gradvis ferdigstiller i takt med byggetrinnene. Vi har beplantet området rundt første byggetrinn, og bygd et hobbyhus for beboerne. Der kan det bli muligheter for å grille og oppbevare kajakker, sier han.

Han forteller at Storeleva spiller en viktig rolle for boligprosjektet.

– Boligene har en unik beliggenhet ved elven, og vi vil legge til rette for at beboerne kan bruke den. På sikt vil vi opparbeide enkelte adkomstveier med trapper ned til elven. I tillegg skal vi pumpe opp grunnvann som skal forsyne vannspeil på området og renne ut i elven. På den måten vil vi dra elven inn i prosjektet. Målet er å skape liv i området, og gjøre det hyggelig å bo der, sier han.

Barnevennlig område

Leilighetene i de ferdigstilte byggene varierer i størrelse fra 126 kvadratmeter på det meste til 47 kvadratmeter på det minste. Alle har egen balkong, og flere av dem har god utsikt mot elven.

Punkthusene ligger sentrumsnært i Hønefoss, men i et rolig område med lite trafikk. Boligområdet er svært barnevennlig, med nye Benterud barneskole som nærmeste nabobygg.

– Salget har gått greit, og vi har solgt til både barnefamilier, førstegangskjøpere og pensjonister. Det har vært en rolig periode nå, men vi har tro på at etterspørselen tar seg opp før jul, sier han.

Boligprisene i første byggetrinn varierer fra 2,3 til 8,55 millioner, med en snittpris på 4,25 millioner.

– Boligene har gjennomgående god og moderne standard. Alle kjøkkenene har integrerte Siemens-hvitevarer, og både gulv og flispakker har truffet kjøperne godt. De har gjort svært få tilvalg, sier byggeplassleder Frank Henning Skaarud i Høyt & Lavt, som er hovedentreprenør.

Utviklet Elveparken-fargekart

Alexandersen forteller at punkthusene i hovedsak er bygd opp av stål, hulldekker, utfyllende bindingsverk, Cembrit fasadeplater og utenpåliggende balkonger i galvanisert stål.

– Det er gjort flere grep både innvendig og utvendig, som gjør at byggene skiller seg ut. For å unngå at de blir firkantede klosser, er blant annet balkongene skråstilt. Det skaper mer spill i fasaden, og vi har også gjort ulike fargevalg for å skape variasjon og liv i byggene, sier han.

Alexandersen påpeker at det også er utviklet egne farger for prosjektet.

– Vi har et Elveparken-fargekart, med egne farger utviklet for prosjektet. De går igjen både i fellesområder og i flere av leilighetene. Alle de ni byggene vil også få sin egen elveparkfarge i trappegangene, sier han.

I tillegg til de to punkthusene, har byggearbeiderne ferdigstilt garasjeanlegget til hele boligområdet. Anlegget er på vel 8.000 kvadratmeter, og består av parkeringsplasser, boder, og sykkelparkering. Det legges også opp infrastruktur slik at alle parkeringsplassene får lademulighet ved behov.

– Alle grunn- og støpearbeider med parkeringskjelleren er ferdige. Ringmurene for de gjenværende byggene er også ferdigstilt på dekket over parkeringskjelleren. Det gjør det enkelt å starte opp når vi skal i gang med neste byggetrinn igjen, sier Alexandersen.

Byggearbeidene startet opp rundt juletider i 2017.

– Da begynte vi med grunnarbeidene og parkeringskjelleren. Stenseth & RS sto for betongarbeidene, og jobbet med kjelleren fram til oktober 2018. Høyt & Lavt begynte arbeidene med selve byggene i juni, og overleverte som planlagt sommeren etter. Byggetrinn to har hatt ganske lik utbyggingstakt. Arbeidene startet i april, og skal stå ferdige sommeren neste år, sier Alexandersen.

– Veien videre er ikke definert ennå. Vi ønsker å fortsette i samme takt, men det kommer litt an på markedet. Vi vil ta stilling til det rundt juletider, legger han til.

Alexandersen sier byggeprosessen har gått nærmest knirkefritt, takket være grundig planlegging.

– Vi er ikke som en tradisjonell byggherre. Høyt og Lavt er hovedentreprenør, men vi har også mange direkte kontrakter, og sideentreprenører. Vi er sterkt involvert, og begynte byggeprosessen med en «light»-versjon av LEAN, sier han og forklarer:

– Da alle aktørene var kontrahert inviterte vi dem til et felles planleggingsmøte om fremdrift på innvendige arbeider. Vi satte vi oss ned, og diskuterte byggeløsninger og byggerekkefølgen. Deretter lagde vi en fremdriftsplan i fellesskap, og den henger fortsatt på byggebrakken, sier han.

Godt samarbeid

Alexandersen sier det i første byggetrinn har vært svært få avvik fra fremdriftsplanen. Han legger til at de gjennomfører ukentlig fremdriftsmøter, for å sikre at alle fag er i rute etter planen.

– Det har vært en suveren prosess. Vi snakker åpent og løser utfordringene sammen når de oppstår. Det skaper en god stemning, og vi har ikke hatt noen konflikter oss imellom så langt, sier Skaaarud.

– Vi har ikke hatt noen store utfordringer, men har jobbet mye med små justeringer for å gjøre byggeprosessen mer effektiv. Vi har trimmet detaljer og løsninger, og resultatet er at vi i byggetrinn to er over to uker foran skjema. Det er veldig gøy, legger han til.

Gjennom hele byggeperioden er det benyttet fjernvarme til oppvarming og uttørking av byggene.

– I neste byggetrinn vil et av punkthusene bli utstyrt med solcellepanel på taket. Parkeringskjelleren og leilighetene i det aktuelle huset vil dermed bli selvforsynt med el-kraft store deler av året. Ut fra erfaringene som gjøres vil vi vurdere å utstyre flere hus med solcellepanel, sier Alexandersen.


Flere prosjekter