Elvebredden

På 16 måneder har FM Strand ført opp og overlevert 81 leiligheter i Elvebredden i Lonaparken i Åsane.

Fakta

Sted: Åsane

Prosjekttype: Nybygg, boliger

Kontraktssum uten merverdiavgift: 137 millioner kroner

Tiltakshaver: Bonava

Totalentreprenør: FM Strand

Arkitekt: Link Arkitektur

Landskapsarkitekt: Link Landskap

Rådgivere: RIB: Rambøll Norge l RIV: Multiconsult l RIVA: COWI l RIE: Bergen Elteknikk l RIAku og RIGeo: Sweco Norge l RIBr: Firesafe l RIHeis: Ing Stein Knutsen l Energiberegning: Trond Wickman

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Exact l Grunnarbeider: Stensland & Tyssøy l Betongarbeid: FM Strand l Betongelementer: Con-Form l Stålkonstruksjoner: Ågotnes Sveis l Taktekking: Tore Vågenes l Tømrer: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Parkett: Format gulv og Interiør l Maler: RSV Maling og Gulv lVarme, sanitær og sprinkler: Anders O Grevstad l Elektro: Bergen Elteknikk l Ventilasjon: VVT l Baderomskabiner: Norac l Heiser: Ing Stein Knutsen l Lås og beslag: Bergen Låsservice l Benker og skap: HTH Kjøkkenforum Bergen l Alu/glass: John Holvik l Blikkenslager: Vidar Venge l Boder: Solgjerde l Branntetting: Firesafe l Flisarbeider: Bergen Mur & Puss l Forskaling: Hansmark l Rekkverk: RekkverkSpesialisten l Gulvstøp/summing: Hummervoll l Utv VA: Rørleggermester Stig Pettersen

Elvebredden består av to byggetrinn. Trinn 1 har 53 leiligheter fordelt på tre blokker, mens trinn 2 har 28 leiligheter i en blokk. Trinn 1 er ført opp på 14 måneder (fra august 2016 til oktober 2017) og trinn 2 på under et år (januar til desember 2017). Bonava er tiltakshaver og prosjektet er tegnet av LINK arkitektur. Samlet kontraktsum er på 137 millioner kroner uten merverdiavgift, og prosjektet er ført opp i en totalentreprise.

Elvebredden I består av tre rektangulære blokker på inntil fem etasjer (A. B og C) der to henger sammen. Under blokkende er det et parkeringsanlegg. Elvebredden II består av en vinklet blokk som ligger mot nord i forlengelsen av Elvebredden I.

Leilighetene varierer fra 50 til 120 kvadratmeter. Standarden er høy, og snittprisen per kvadratmeter ved salg var på cirka 55.000 kroner. Kjøperne hadde tilvalgsmuligheter for kjøkken, bad, farger, fliser, parkett og tekniske løsninger.

Solforholdene er gode og alle leilighetene har egne balkonger eller terrasser (noen har to). Alle leilighetene har også universell utforming og biloppstillingsplass i parkeringsanlegg. Lonaparken er barnevennlig og har fine utom-
husområder. I nærområdet er det idrettsanlegg og et kjøpesenter (Horisont).

Få feil

Prosjektleder Audun Nygard i FM Strand forteller at den korte byggetiden har vært utfordrende.

– Med bruk av lean og gjennom et godt samarbeid gikk byggingen greit. På andre byggetrinn brukte vi under tre måneder på betongstøp. Bruk av plattendekker, betongelementer og baderomskabiner gjorde at vi sparte tid. Den trange tomten med nabobygg tett på og mye utomhus-
arbeid var krevende. Samtidig har vi jobbet mye i grunnen med avfallssug, kabler, spillvann, overvann, rør og fordrøyningsbasseng, sier Nygard.

Han forteller at selskapet aldri har levert et prosjekt så raskt og med så få feil.

– Vi gikk for befaring med kundene for å finne eventuelle feil. Vi hadde så to uker på trinn 1 og tre uker på trinn 2 til å rette opp feilene. Det var ekstremt lite reklamasjoner. Det gjorde at vi kunne overlevere trinn 1 med 30 av 53 leiligheter uten feil og trinn 2 med 25 av 28 leiligheter uten feil. I hele byggeprosessen har vi jobbet hardt og bevisst for få ned feil og mangler, sier Nygard.

Nygard påpeker at prosjektet har vært lærerikt når det gjelder feil og mangler.

– Vi har fortsatt mer å lære på fremdrift og koordinering, legger Nygard til.

Totalt har cirka 150 personer vært med på å bygge Elvebredden.

Utviklet ved rollespill

Arkitekt Kari Kløve i Link Arkitektur sier at Elvebredden ligger ved bekkefaret Ulsetlona, som vil bli opparbeidet som en del av en regulert grøntstruktur for området.

– I Elvebredden I er alle leilighetene sørvestvendt og med vinduer som går fra gulv til tak og lette glassrekkverk for å få maksimal utnyttelse av lys og sol. Alle har utsikt fra stue/kjøkken mot bekken og med generøse private terrasser. Husene har fire eller fem etasjer og er gitt forskjellig volum, vinkler og materialbruk for å skape en gjenkjennelse og en egen identitet for hvert bygg. Fasadene har fått en varm mørk bruntone i treverket, som spiller mot lyse fasadeplater og vinduer med ulik utforming og størrelse, sier Kløve.

Elvebredden II ligger også ved Ulsetlona og inn til et torg med vannspeil. Dette bygget har en vinkelform hvor en del er på fire etasjer og på fem etasjer, med tilhørende hyggelig uteområde. Hele fasaden er kledd med en behagelig grå tone i treverk hvor fasadebordene skaper linjer i både vertikal og horisontal retning.

– Som arkitekt har det vært spesielt spennende å videreføre tanker som ble sådd tidlig i utviklingen av området. Husene har forskjellig volum, vinkler og materialbruk både for å skape en gjenkjennelse og en egen identitet for hvert sameie. Ved starten av prosjektet hadde vi et rollespill hvor vi spilte forskjellige mennesketyper og aldergrupper for å sette oss inn i hvilke behov og ønsker vi tenkte vi ville ha der og da, samt 20 år frem i tid. Tanken på å bo så sentralt og likevel så skjermet og idyllisk, med mulighet for både rekreasjon, fri aktivitet uten biltrafikk og nærhet til det urbane liv, ble et samlende punkt og noe vi tror trigger både gamle, unge og barnefamilier. Den beste miksen for et trivelig bomiljø tror vi er mangfold. Med trivelige uterom for både lek og sosialt samvær, tror og håper vi at vi har tilrettelagt for et hyggelig og inspirerende nabolag, utdyper Kløve.

Elvebredden er et ledd i en videreutvikling av Åsane sentrum, hvor fokus har vært helhet og synergier for å skape både gode bo- og arbeidsmiljø. Elvebredden, som er en del av LonaParken, blir et bilfritt bomiljø, tilrettelagt for alle aldersgrupper og livsfaser. Her er man skjermet for trafikk og støy, samtidig som man er midt i smørøyet av Åsane, med alle sine forretninger, offentlige tjenestetilbud og kollektivtransport. Vestlandhallen ligger like ved, en ny videregående skole er på tegne-
brettet, det er kort avstand både til den nye og den gamle kirken. I tillegg er det kort vei til flotte naturområder og stier opp i fjellene.

Stål og betong

Blokkene og parkeringsanlegget i Elvebredden står på sprengsteinsmasser. Deler av parkeringsanlegget er plasstøpt. Blokkene har bærende konstruksjon av stål, plasstøpt betong, plattendekker og betongelementer. Takene er flate, isolerte og tekket med takbelegg. Elvebredden I har oljebehandlet trekledning og platekledning. Elvebredden II har oljebehandlet trekledning. Det er parkett og flis på gulv i leilighetene og fliser i fellesareal. Alle baderom er av fabrikkproduserte kabiner.

90 prosent sortering

Trykktesting viser luftveksling innenfor krav. Vinduer har en U-verdi på 1,2. FM Strand praktiserte sitt eget opplegg for rent tørt bygg i byggeperioden. Nygard sier FM Strand har jobbet veldig godt med kildesortering og oppnådd en sorteringsgrad på 90 prosent.

Elvebredden er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med viftekonvektorer i takene, basert på nærvarme fra kjøpesenteret Horisont. Prosjektet er i energiklasse B.

Elvebredden har avfallssugeanlegg med to fraksjoner; papir og restavfall.

Uteområdene består av asfalterte gangstier, plener, busker, trær, belysning, benker/sittegrupper, lekeapparater, pergola, et amfi av granitt ned mot Lonaelven og laksetrapp.


Flere prosjekter