Foto: Elop Technology.

ELOP kjøper Nordic Infrastructure Group

Teknologiselskapet ELOP kjøper Nordic Infrastructure Group for 92 millioner kroner.

ELOP går dermed inn i det nordiske infrastrukturmarkedet, og uttaler forventer å være lønnsomt innen 2023. ELOP er et norsk teknologiselskap etablert i 2013. Selskapet har utviklet og patentert teknologi basert på ultralyd for inspeksjon og kartlegging av kritisk infrastruktur.

Nordic Infrastructure Group er et konsern med tilstedeværelse i det norske og svenske infrastrukturmarkedet. Gjennom sine datterselskaper leverer konsernet gründertjenester samt verktøy og utstyr til jernbane- og sporveisindustrien; opplæring, ledelse og konsulenttjenester for vei-, jernbane-, bygg- og anleggssektorene; og overnattingstjenester til byggenæringen.

- Denne transaksjonen er et stort og viktig skritt fremover for Elop. Konsernet skal ikke lenger bare levere teknologi, vi vil nå gi eiendomseiere et bredere spekter av tjenester som inkluderer inspeksjoner, utdanning, konstruksjon og vedlikehold. Vi tror dette vil bidra til å fremskynde bruken av Elops ultralydprogramvare og skanningsteknologier. Dette vil gjøre oss i stand til å komme nærmere og ha en mer direkte dialog med eiere og forvaltere av infrastruktur, sier styremedlem i Elop, Kristian Lundkvist i meldingen.

I dag har N.I Group cirka 50 ansatte over hele Norge og Sverige. For 2022 forventer de en omsetning på cirka 155 millioner kroner og et resultat før skatt på rundt 12 millioner kroner.

- Vi har bygget opp et dedikert team og en sterk kundebase i løpet av de siste par årene, og vunnet en rekke avtaler som vi vil høste fra i årene som kommer. Som en del av Elop tror vi at vi vil ha en gunstig base for å skape en ledende infrastrukturspesialist, inkludert et svært konkurransedyktig inspeksjonstilbud i Norden. Å bli med i et børsnotert selskap vil også gjøre det lettere for oss å utnytte vekstmulighetene vi har identifisert. Det faktum at alle N.I GROUP-aksjonærene vil reinvestere hele kjøpesummen i Elop, understreker vår tro på Elop og dets fremtid, sier Gjermund Sogn, administrerende direktør i N.I Group i samme melding.