Elias Smiths Plass

Elias Smiths Plass i Sandvika, 23.2.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElias Smiths Plass i Sandvika, 23.2.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElias Smiths Plass i Sandvika, 23.2.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElias Smiths Plass i Sandvika, 23.2.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElias Smiths Plass i Sandvika, 23.2.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElias Smiths Plass i Sandvika, 23.2.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElias Smiths Plass i Sandvika, 23.6.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElias Smiths Plass i Sandvika, 23.2.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElias Smiths Plass i Sandvika, 23.2.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElias Smiths Plass i Sandvika, 23.2.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElias Smiths Plass i Sandvika, 23.2.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElias Smiths Plass i Sandvika, 23.2.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElias Smiths Plass i Sandvika, 23.2.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienElias Smiths Plass i Sandvika, 23.2.2021 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienAnleggsleder Hans Jacob Spockeli og prosjektleder Finn Ove Hylen i Strukta. Foto: Svanhild BlakstadElias Smiths Plass, Sandvika. Foto: Svanhild BlakstadElias Smiths Plass, Sandvika. Foto: Svanhild BlakstadElias Smiths Plass, Sandvika. Foto: Svanhild BlakstadElias Smiths Plass, Sandvika. Foto: Svanhild BlakstadElias Smiths Plass, Sandvika. Foto: Svanhild BlakstadElias Smiths Plass, Sandvika. Foto: Svanhild BlakstadElias Smiths Plass, Sandvika. Foto: Svanhild BlakstadElias Smiths Plass, Sandvika. Foto: Svanhild BlakstadElias Smiths Plass, Sandvika. Foto: Svanhild BlakstadElias Smiths Plass, Sandvika. Foto: Svanhild BlakstadElias Smiths Plass, Sandvika. Foto: Svanhild BlakstadElias Smiths Plass, Sandvika. Foto: RøiselandElias Smiths Plass, Sandvika. Foto: Røiseland

I Sandvika har Strukta bygget et bolig- og næringskvartal med det som hittil er byens høyeste bygg på 12 etasjer.

Fakta

Sted: Sandvika, Bærum

Prosjekttype: Boliger og næring

Bruttoareal: 17.459 kvadratmeter

Byggherre: Attivo Bolig Sandvika

Totalentreprenør: Strukta

Kontraktsum eks. mva.: 298,7 millioner kroner

ARK: Stein Halvorsen Arkitekter

LARK: Haug Landskap

Rådgivere: RIB: Seim & Hultgreen l RIBR: Fokus Rådgivning l RIA: Brekke og Strand l RIG: Norconsult l RIE: Five Elektro l RIV rør: Erichsen & Horgen l RIV vent: Blikra og Søderblom l RIM: Multiconsult l Uavhengig kontroll: Takstforum

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Topaas & Haug l Spunt og peling: Entreprenørservice l Betong-
arbeider: Vestviken Betong & Tre l Råbygg: Contiga l Rørlegger: Eriksen & Jensen l Ventilasjon: Blikra og Søderblom l Elektro: Five Elektro l Heis: Reber Schindler l Oppmåling: Asker Oppmåling l Brannsikring: Albanor Brannsikring l Blikkenslager: Arth. Norderhaugs Eftf. l Kjerneboring: Mimax l Taktekking: IcopalTak l Tømrer: GST Byggmontering l Vinduer: Nordan l Glass og aluminium: Norske Metallfasader l Solskjerming: Solskjermingsgruppen l Himlinger: Bærum Byggmontering l Lås og beslag, postkasser: Certego l Innerdører: Swedoor l Ståldører: Daloc l Maler: EP Bygg og Maler l Tepper og gulvarbeider: INTEP l Gulvsparkling: Gulventreprenøren l Mur- og flisarbeider: Mjøndalen Mur og Puss l Kjøkken: HTH l PU-belegg: Oslo Epoxybelegg l Rekkverk: GBS l Bodvegger og sykkelstativ inne: Ingeniør Larsson l Sykkelstativ ute: Sykkelprodukter l Badekabiner: Parmarine l Parkett: Norgesgulv l Trapper: Tretrapp l Gartnerarbeider: Bedd l Byggevarer: Optimera l Stillasarbeider: Bygg Stillas l Tårnkran: RG Rental Group

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Sentralt i Sandvika er bolig- og næringsprosjektet Elias Smiths Plass med 133 leiligheter ferdigstilt og overlevert. Prosjektet består i tillegg til boligene også av næringsarealer på bakkeplan, og alt er fordelt på tre ulike bygninger: Et høyhus på 12 etasjer og to lameller på henholdsvis fire og åtte etasjer. Boligene spenner fra små studioleiligheter på cirka 40 kvadratmeter til romslige fireromsleiligheter på nærmere 130 kvadratmeter.

Byggene har underliggende parkeringskjeller i to etasjer, som også henger sammen med nabobygget Sandvika Business Center, som ble ferdigstilt i 2016. Elias Smiths Plass ligger like ved Sandvika videregående skole og Sandvika Storsenter. Prosjektet er bygget langs jernbanelinjen, som skiller kjøpesenteret og boligprosjektet.

Byggherre er Attivo Bolig Sandvika AS, med Strukta som totalentreprenør, mens Stein Halvorsen Arkitekter har tegnet prosjektet.

Planla for kontorprosjekt

Partner Knut Amundsen i Attivo forteller at tomten på cirka åtte mål i Elias Smiths vei opprinnelig ble kjøpt i 2010/11 for å bygge et større kontorkompleks med om lag 27.000 kvadratmeter kontorer og butikker samt underjordisk parkeringshus på cirka 10.000 kvadratmeter.

– Første byggetrinn var Sandvika Business Center på cirka 10.800 BTA. På grunn av et fraværende kontormarked ble det bestemt at den resterende delen av tomten skulle omreguleres til et boligprosjekt, sier Amundsen til Byggeindustrien.

Reguleringen gikk imidlertid ikke helt som ønsket fra byggherres side:

– Reguleringsprosessen med boligprosjektet gikk noe tregere enn vi hadde håpet på. Attivo Bolig Sandvika foreslo å sette en ny standard for høyhus i Sandvika med 19 etasjer, men dette ble dessverre ikke godkjent av kommunen, sier Amundsen.

Høyhuset, eller Tårnet som det heter i prosjektet, ble dermed krympet med syv etasjer og endte på 12 etter at reguleringsplanen var ferdigbehandlet våren 2017. Tomten ble delt, hvor kontorbygget Sandvika Business Center har tre mål, mens boligprosjektet Elias Smiths Plass har de resterende fem målene, opplyser Amundsen.

Omfattende grunnarbeider

På tomten sto lokalene til den gamle Elko-fabrikken, hvor det i en årrekke ble produsert brytere og stikkontakter. Dette bygget ble revet allerede i 2014, da de første planene for å bygge næringsbygg ble godkjent av Bærum kommune.

Prosjektleder Finn Ove Hylen i Strukta forteller at de sto foran krevende og omfattende grunnarbeider, da de kom i gang i august 2018.

– Vi skulle bygge to plasstøpte, vanntette underjordiske parkeringsetasjer og brukte et helt år før vi kom oss over bakken og kunne starte med å bygge oppover i høyden. Det var mye spunting og peling, og opptil 20 meter til fjell på det dypeste. Vi måtte også sprenge litt i det ene hjørnet av tomta, og vi fant litt kvikkleire hvor vi måtte kalkstabilisere, sier Hylen – som roser underentreprenørene på spunt, peling og betong.

Anleggsleder Hans-Jacob Spockeli forteller at det var ekstra mange hensyn å ta på grunn av nærheten til jernbanen med fire toglinjer og med et krav om en sikkerhetsavstand på 30 meter.

– Det var utfordrende å gå ned to etasjer under bakken i en ramme. Grunnvannsnivået er veldig høyt, og vi har tatt hyppige målinger for å se hvordan grunnvannsstanden har oppført seg underveis. Vi har også nivellert støttemur til jernbanen og omkringliggende hus, siden vi måtte gå såpass dypt ned til fjell, sier han.

I tillegg går den trafikkerte Elias Smiths vei forbi på den andre siden, og der ligger også Bærums største videregående skole med cirka 1000 elever som i hver storefri passerte forbi byggeplassen på vei til kjøpesenteret.

Konstruksjon

Byggene er fundamentert på fjell og er utført med bærekonstruksjon i stål og betong. De to etasjene under bakken er plasstøpt, mens alle betongvegger inne i kjeller samt over bakken er prefabrikkerte med hulldekker.

– U1 til høyhuset er plasstøpt på grunn av forankring. Dette er det høyeste bygget vi noensinne har bygget, og det har en annen fundamentering enn de øvrige. Det er første gang vi har levert et bygg med brannheis, og vi måtte også installere trykkøkningssystem for å få vannet helt opp i 12. etasje, sier Hylen.

Det ble kjørt parallellmontasje av prefaben for å korte ned byggetiden, med bruk av både tårnkran og mobilkran.

– Tårnkranen løftet ti tonn på 60 meter, og det var veldig effektivt. Vi brukte den også til å sette ned stålkjernepeler, sier Hylen.

Spockeli forteller at det var ekstra utfordrende med bruk av kran på grunn av toglinjen tett på byggeplassen.

– Alle som skulle kjøre kran måtte ha egne kurs og sertifikater fra Bane NOR, og det var strenge restriksjoner på løft inn mot jernbanen. Dette fungerte imidlertid fint, og vi slapp å ha en egen vaktmann fra jernbanen til å overvåke arbeidet, sier han.

Både Hylen og Spockeli fremhever det gode samspillet mellom de tekniske fagene og tømrerfirma.

– De har løst oppgavene veldig godt, og samarbeidet har fungert utmerket. Det er gull verdt å ha gode baser, og da er det også ekstra gøy å jobbe. Vi ser det ofte på prosjektene, at hvis vi får basene til å bli en fin gjeng, så blir det mye bedre drift, sier prosjektlederen og anleggslederen – og fremhever dette som et viktig suksesskriterium.

Fasader

Fasadene på de tre byggene på Elias Smiths Plass består av malt trekledning, fibersementplater og aluminium-glass fasadefelter. Alle leilighetene har balkonger, hvorav noen er gjennomgående og noen er kun på én side, mens andre er inntrukne. Leilighetene med soverom mot jernbanen har innglassede balkonger på grunn av støy.

Det var lagt føringer fra arkitekt på at fasadeuttrykket på boligprosjektet skulle henge sammen med det eksisterende næringsbygget Sandvika Business Center, som har royalimpregnert tre-kledning og innslag av lakkerte stålplater.

– På grunn av brannproblematikken som oppsto med royal-kledning måtte vi gå over på en annen type malt kledning. Fargen er vanskelig å kopiere, men vi er godt fornøyd med resultatet fra vår svenske leverandør. Vi har i tillegg brannimpregnert trepanelet, og i stedet for stålplater har vi brukt fibersementplater, sier Hylen.

Tekniske anlegg

Boligene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning og sentralt plasserte ventilasjonsaggregater i tekniske rom. Høyhuset og den laveste blokken har aggregatene i kjeller, mens langblokken på åtte etasjer har det på taket. I stue, gang og kjøkken er leilighetene er utstyrt med vannbåren gulvvarme fra fjernvarmeanlegg. På badene, som forøvrig er levert som baderomskabiner, er det elektriske varmekabler.

– Det sentrale ventilasjonsanlegget gir også kjøling på luften, og det er slitt spesielt og får senket temperaturen på de varmeste sommerdagene, påpeker Hylen.

Arkitektur

Arkitekt Stein Halvorsen forteller at et hovedmål i uformingen av prosjektet har vært å skape et sted med identitet og hvor det er attraktivt å bo – i knutepunktet Sandvika.

– Det var viktig å tilpasse boligprosjektet til næringsprosjektet som sto der fra før. Vi måtte flytte litt på bygningskroppene og finne et grep på boligene for at de skulle passe til uteområdene. De ulike byggene er skalert ned som en liten by, og rommene mellom fremstår som gater og forbindelser, sier Halvorsen til Byggeindustrien.

Han påpeker at nettopp uterommene med sine veier, gater og plasser mellom bygningene er helt sentrale og romdannende i prosjektet, og at det er lagt stor vekt på utformingen av utearealer både på bakkeplan og på felles takterrasser.

– Dette prosjektet utgjør et nytt område i Sandvika, formet som en landsby hvor tårnet er det mest iøynefallende og setter punktum for hele prosjektet, sier Halvorsen.

Arealet rundt bebyggelsen og torget vil bli tilrettelagt for lek og opphold. På baksiden av bebyggelsen mot toglinjen blir det et grøntareal, og det blir også en liten park på området.

Boligprosjektet har solgt bra, og per i dag er det kun tre av 133 boliger som ikke er solgt. Bærum kommune kjøpte samtlige18 leiligheter i den minste blokken for beboere med særskilte behov. Prosjektet ble overlevert i løpet av november og desember og var innflyttet før jul i 2020.

– Vi hadde egentlig overlevering første kvartal i 2021, men ble faktisk tidligere ferdig som en følge av korona. Vi hadde full produksjon i sommerferien da de polske arbeiderne valgte å bli igjen og jobbe fremfor å reise hjem, avslutter prosjektleder Finn Ove Hylen i Strukta.


Flere prosjekter