Christian Berthelsen (daglig leder) (f.h.), Kurt Jahnsson, Edvard Dean og Jonathan Herwig tok imot prisen på vegne av selskapet. Tildelingen fant sted på Bragdøya i Kristiansand. Foto: John-Erik Reiersen

Christian Berthelsen (daglig leder) (f.h.), Kurt Jahnsson, Edvard Dean og Jonathan Herwig tok imot prisen på vegne av selskapet. Tildelingen fant sted på Bragdøya i Kristiansand. Foto: John-Erik Reiersen

Elementsør kåret til Årets Betongelementfabrikk 2021

Torsdag kveld ble Elementsør AS tildelt prisen Årets Betongelementfabrikk 2021. Utdelingen fan sted i forbindelse med Betong Norge – Betongelementforeningens generalforsamling i Kristiansand.

Elementsør i Søgne har en av Norges mest moderne fabrikker, og fabrikkanlegget er bygget for møte det grønne skiftet. Bedriften er miljøsertifisert og benytter regnvann, returvann og solenergi på en måte som reduserer behovet for tilførte ressurser.

I juryens begrunnelse og beskrivelse av vinneren heter det blant annet følgende:
«De har tydelige planer for planlagt videre utvikling, der hovedfokuset er å forsterke rollen som entreprenør i det grønne skiftet. Kandidaten som blir årets betongelementfabrikk 2021 har gjennom målrettet innsats et svært godt arbeidsmiljø og sikkerhetskultur, noe som gir seg utslag i høy tilstedeværelse og få skader. Et ryddig inne- og uterom, godt merkede soner og et logistikksystem som er omhyggelig planlagt er eksempler på dette.»

Juryen skriver videre at virksomheten er lærlingebedrift, og har en klar målsetting om å være en attraktiv arena for lærlinger og medarbeidere for øvrig.

Juryen skriver videre:
«Dette bidrar til lite gjennomtrekk, og at det ikke er vanskelig å rekruttere nye medarbeidere. I en region med knapphet på arbeidskraft er bedriften attraktiv. Betongelementprodusenten har god kontakt med skolene i regionen, og det gjennomføres ofte bedriftsbesøk som gir elever og studenter et innblikk i regionens byggevareindustri. Fabrikken har spesialisert seg på produkter som ikke alle gir seg i kast med, de krever høy kompetanse og stor nøyaktighet. Dette har resultert i at markedet strekker seg langt utenfor regionen. Bedriften har selv utviklet og tatt i bruk en helt ny måte å produsere støpeformer på, dette viser endringsvilje og skaperkraft. Årets Betongelementfabrikk har på få år etablert en sterk posisjon, og benytter alltid anledninger til å fremme bedriften og bransje i møte med politikere og næringsliv.»

I en melding fra Betong Norge sier daglig leder i Elementsør, Christian Berthelsen, at de er utrolig takknemlige for en slik hedersbevisning og at de er både ydmyke, overrasket og ikke minst veldig stolte over det de har oppnådd siden oppstarten i desember 2017.

Svein Eriksson fra Norcem delte ut prisen torsdag kveld. Foto: John-Erik Reiersen
Svein Eriksson fra Norcem delte ut prisen torsdag kveld. Foto: John-Erik Reiersen

– En stor takk til alle trollmenn- og kvinner i Elementsør, som sammen har oppnådd dette. Vi skal fortsette å lede an i utviklingen av fremtidens grønne betongelementer, med full styrke, sier Berthelsen i meldingen.

Prisvinneren ble allerede besluttet for et år siden, men på grunn av pandemien bestemte juryen at tildelingen skulle utsettes.

Juryen reiste på bedriftsbesøk til nominerte kandidater i slutten av juni 2021, da det var opphold i Koronarestriksjonene. Æresbevisningen Årets Betongelementfabrikk har blitt tildelt en av foreningens tilsluttede fabrikker siden 1994. Juryen består av en representant fra Norcem AS, Betong Norge og Byggeindustrien. Kriteriene for vurdering av kandidatene til årets betongelementfabrikk er;
* Helse, miljø og sikkerhetsarbeid
* Innovasjon og kunnskapsvekst
* Motiverer og rekrutterer
* Endringsevne og skaperkraft
* Fremmer bransjen og industriell bygging
* Samfunnsansvar

Foto: John-Erik Reiersen
Foto: John-Erik Reiersen