Elektroingeniør

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist31.05.2024

Elektro/Ekom-ingeniør til fremtidsrettede byggeprosjekter

Vil du være med på å utvikle fremtidens bærekraftige formålsbygg?

Vi søker erfaren elektro og/eller Ekom-ingeniør til vårt Kompetansesenter for tekniske byggfag som er en del av Byggherreavdelingen i Statsbygg. Enheten har fag- og metodeansvaret for fagfeltene bygningsfysikk, byggteknikk, VVS, elektro og Ekom-installasjoner i Statsbygg, og du vil være en del av et dyktig fagmiljø innenfor elektro og Ekom-installasjoner.

Som elektro/Ekom-ingeniør hos oss vil du være en sentral aktør dedikert til et tverrfaglige team som arbeider gjennom hele verdikjeden til et byggeprosjekt - fra konseptutredning til overlevering til drift og eiendom. De tverrfaglige teamene består av en arkitekt, bygnings-, VVS- og elektro/Ekom-ingeniør. Det er to team som skal bemannes med denne rollen, og disse to teamene jobber primært for kultur-, samfunns- og undervisningssektoren. Her vil du få muligheten til å jobbe tett sammen med flere fagdisipliner igjennom hele byggeprosessen for å utvikle mer bærekraftige og innovative bygg med mening for Staten.

Våre primære oppgaver er oppfølging av byggeprosjekter, men vi bistår også de øvrige virksomhetsområdene til Statsbygg, som er:

 • Utredning
 • Eiendomsutvikling og -forvaltning
 • Drift og vedlikehold
 • Rådgivning av statlige leietagere i det private markedet.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå prosjektleder til å velge riktig byggeprosjekt i tidlig fase (fra utrede konsept, avklare- , utvikle og planlegge oppdrag)
 • Ansvar for å utarbeide anbudsgrunnlaget innenfor Elkraft og EKOM-installasjoner (systemkode 4 og 5 iht NS 3451) for en rekke spennende og varierte prosjekter
 • Være en del av teamet som evaluerer, kvalitetssikrer og ferdigstiller byggeprosjekter, samt bidra til en suksessfull realisering av prosjektets mål. Oppfølging av byggeprosjektene i gjennomføringsfasen vil kunne skje over hele landet, så noe reising må påberegnes (inntil 10-20 reisedager i året).
 • Bidra til å utvikle BAE-næringen ved å bestille innovative løsninger i våre byggeprosjekter
 • Utarbeide beslutningsunderlag for valg av energiløsninger ved hjelp av LCC- og LCA analyser
 • Sørge for at elektriske-installasjoner oppfyller kravene til sikkerhet, kvalitet og energieffektivitet
 • Jobbe tett sammen med en gruppe av talentfulle arkitekter, bygnings- og VVS-ingeniører for å sikre at prosjektene blir ferdigstilt til avtalt tid og budsjett
 • Styrke seksjonens rolle ved å utvikle, effektivisere og forbedre våre leveranser/tjenester til de øvrige kjernefunksjonene

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen elektro/Ekom-ingeniør, eller tilsvarende faglig bakgrunn. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå. Praktisk erfaring innenfor elektriker-fager anses som en fordel.
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring som prosjekterende fra rådgivermiljø, fortrinnsvis fra BAE-næringen.
 • Det er ønskelig med erfaring fra entreprenør eller utførende virksomheter.
 • God kjennskap til relevante lover og forskrifter, anses som en fordel.
 • Generelt gode IKT-kunnskaper med Microsoft 365-pakken.
 • Kjennskap til verktøy som dRofus, Dalux, PVSyst, Solibri, Bimsync og Omega365 ansees som en fordel.
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig.
 • For én av stillingene vil det være krav om sikkerhetsklarering og autorisasjon på nivå konfidensielt, jf Sikkerhetsloven §8-2.

Personlige egenskaper

 • Du er villig til å gjøre en ekstra innsats og tar initiativ
 • Du evner til å bevare roen i krevende situasjoner
 • Du er en god lytter, samt har evnen til å forstå andres perspektiver
 • Du behersker å formidle komplekse problemstillinger på en lettfattelig måte
 • Du er engasjert i arbeidet ditt og har evnen til å analysere og løse problemer på en effektiv måte
 • Du er endringsvillig og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i et inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for videreutvikling
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og sykkelparkering innendørs. Vi har også bil- og motorsykkelparkeringsplasser i kjelleren som er tilgjengelige via eget bookingssystem.
 • Fleksibel arbeidstidsordning med mulighet for inntil to dager hjemmekontor per uke.
 • Støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag med et variert tilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger
 • Stillingen lønnes som rådgiver eller seniorrådgiver fra 700 000,- til 900 000,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Kontaktinformasjon

Dib Abdul-Hadi

avdelingsdirektør

Tlf: 934 15 467

E-post: diab@statsbygg.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: