Trønderbanen får nye togsett, hybride tog av typen BM76. Her roller et av settene inn på Trondheim S for den første demonstrasjonsturen med passasjerer.

Elektrifisering og nye tog for Trøndelag

Etter mange års ventetid og utallige skuffelser er omsider elektrifiseringen av Trønderbanen i gang.