Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Elbilladningen må bli smartere

Et elbilmarked i rivende utvikling krever nytenkning i elbransjen. Etterspørselen etter ladeløsninger som kan integreres i byggautomasjon og smartgrid øker. Dette krever tverrfaglig kompetanseutveksling.

Kjetil Hulbach, ansvarlig for elbil-ladeløsninger i Schneider Electric (foto: Schneider Electric).

- Utfordrende klimamål og nye lønnsomhetskrav krever smartere elbillading. Nå må vi utfordre og hjelpe hverandre slik at vi kan levere innovative produkter og bedre løsninger, sier Kjetil Hulbach, ansvarlig for elbil-ladeløsninger i Schneider Electric Norge i en pressemelding fra Schneider Electric.

Klimamål utfordrer

Norge har forpliktet seg til å kutte utslippene av klimagasser med 30 prosent i forhold til utslippsnivået i 1990. Innen 2020 må CO2-utslippene fra transport reduseres til 85 gram per kilometer.

- Ved å styre elbillading med byggautomasjonssystemer, oppnår byggeiere økt energieffektivitet og dermed bedre lønnsomhet - noe som igjen kan gjøre byggene mer attraktive for leietakerne, sier Hulbach.

Smarte ladeløsninger sørger ikke bare for lading av elbiler, men åpner for lastdeling og gir bedre kontroll og administrasjon av brukertilgang og ladeutgifter. Salget har økt i takt med kunnskapene både hos installatører og sluttbrukere her i Norge. Schneider Electric har inngått flere internasjonale avtaler med store billeverandører som BMW, Ford og Renault.

- Landet vårt er, takket være markedets positive utvikling, et av konsernets viktigste markeder, sier Hulbach.

Schneider Electric drar nytte av sin globale tilstedeværelse og ekspertise innen energihåndtering for å bringe elbillading på et nytt, smartere nivå, ikke minst med hensyn til smartgrid-integrering.

- Et interessant aspekt ved denne utviklingen er at det å levere smartere, integrerte løsninger, utfordrer og oppmuntrer fagekspertene i konsernet til økt samarbeid på tvers av fagenheter og land. Særlig krever det kompetanseutveksling med kunder, sier Hulbach.

10 nye ladeløsninger

I begynnelsen av mai lanserte Schneider Electric nye ladebokser for både eneboliger, borettslag og næringsbygg med et effektområde fra 3,7 kW opp til 22 kW, både med fast kabel med T1- og T2-støpsel samt med T2-kontakt.

- Vi merker stor pågang av løsninger som tillater energistyring, hvor ladestasjonene integreres i systemet for byggautomasjon, sier Hulbach.

Ved å integrere ladeløsningene i byggets styresystem kan man i mange tilfeller slippe å oppgradere trafostasjonen til bygget. Dette er ofte en betydelig kostnad og dermed en viktig mulig kostnadsbesparelse for byggherren.