Elbilforbud mot å parkere på tvers

Det er nå lagt ned forbud i Trafikketaten i Oslo om at de små, nette elbilene skal kunne parkere på tvers for å spare p-plasser i hovedstaden.

Elbil Norge har fått flere henvendelser fra misfornøyde og overraskede elbilbrukere som har fått gebyr for å parkere på tvers.

Trafikketaten bekrefter praksisen, til tross for at slik parkering sparer byen for p-plasser, skriver Aften.

- Ifølge trafikkreglene har man ikke anledning til å parkere på tvers. Dette presiserte Vegdirektoratet i vår. Det kan skape trafikkfarlige situasjoner, sier trafikksjef Per Morstad til Aften.

Problemet skal være at fronten på bilene stikker utenfor langsiden av oppmerket felt, selv om det bare er snakk om et par desimeter. I tillegg bryter det med det ordinære trafikkmønsteret.

Daglig leder Hans Håvard Kvisle i Elbil Norge reagerer kraftig på trafikketatens harde linje overfor elbilsjåfører.

- Bør man ikke i stedet tilrettelegge for at flest mulig bruker ikke-forurensende, ikke-støyende, energi- og arealeffektive kjøretøy i bytrafikken? Firkantede og urimelig håndheving av parkeringsbestemmelser tjener ikke denne saken, sier Kvisle til Aften.

Elbil Norge har engasjert advokater, og det er i en enkeltsak tatt ut stevning mot trafikketaten. Saken er til behandling i Oslo byfogdembete.