Bjørn Laksforsmo

Ekstra Vegvesen-kontrakter på vei ut

Stortingets korona-pakke på 600 millioner til vei skal gi mange nye oppdrag og tiltak innen drift og vedlikehold av veinettet. Vegvesenet skal i løpet av kort tid rulle ut de første oppdragene.

«Krisepakke 3» som Stortinget vedtok tirsdag gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål. Det meste av dette går til drift og vedlikehold.

- Vi er klare. Pengene gir økt aktivitet i anleggsbransjen på mange viktige tiltak. Dette vil raskt bidra til å få flere hender i arbeid. Spesielt innen vårt område går det fort fra bevilgning til første spadestikk, sier Bjørn Laksforsmo, direktør i Statens vegvesen Drift og vedlikehold, i en pressemelding fra etaten.

Arbeidet med å få på plass hva som skal prioriteres er allerede i gang. Vegvesenet peker på at de har mange viktige tiltak som er utsatt på grunn av manglende bevilgninger.

- Vi gjør nå de siste prioriteringene. Våre tiltak vil øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten på veiene. Ekstrabevilgningen vil gi oss muligheten til tiltak på blant annet asfalt, rekkverk, skredsikring, elektroarbeid, kantsikring og bruer. De detaljerte listene er ikke klare ennå, men det jobbes med å få de på plass med det første, sier Laksforsmo.

50 ulike kontrakter
I tillegg til den aktivitet har Statens vegvesen allerede lyst ut på opprinnelig tildeling innen drift og vedlikehold for å holde hjulene i gang. Så langt i år er det snakk om 50 ulike kontrakter på Drift og vedlikehold.

Av disse er 30 asfaltkontrakter på riksvei. I tillegg kommer arbeid med tunneldrift, bruvedlikehold og rekkverk. Flere mindre oppdrag, som trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelveier er også utlyst. Tiltakene skal settes i raskt i gang og er over hele landet.

Neste års driftskontrakter blir lyst ut i markedet fra oktober og ut året.

- Dette arbeidet er vi også i startgropa med. Vi er med andre ord i full drift og skal sammen med våre partnere på leverandørsiden sørge for at riksvegene er framkommelige og trygge og bidra til økt aktivitet i disse koronatider, sier Laksforsmo.

Viktig samfunnsoppgave
Drift og vedlikehold av veinettet er en av de viktigste samfunnsfunksjonene.

- Vi er avhengige av trygge og framkommelige veger. Varer skal fraktes, ambulanser og andre nødetater skal fram, offentlig transport må fungere og vanlige folk skal ha muligheten til å forflytte seg, selv om samfunnet er sterkt preget av Koronasituasjonen. Dette er Statens vegvesens hovedfokus nå. Vi skal legge til rette forat entreprenørene får gjøre jobben sin slik at vegene blir brøytet og annet vedlikehold blir opprettholdt, sier Laksforsmo.