Ekssjef advarer Stortinget om styringen av oljefondet

Oljefondets første sjef, Knut Kjær, er bekymret over dagens forvaltningen av fondet og har skrevet brev til Stortinget.

– Jeg er forberedt på å høre at jeg er en sur, gammel mann, sier Kjær til Dagens Næringsliv.

Kjær ledet arbeidsgruppa som la opp linjene for hvordan oljefondet skulle forvaltes, før han var sjef for oljefondet fra 1998 til 2007. I brevet «Pulverisering av ansvar og høy risiko i forvaltningen av oljefondet» til finanskomiteen går han i rette med forslaget til ny sentralbanklov, som skal behandles i finanskomiteen og i praksis vedtas av Stortinget 12. juni. Regjeringen vil videreføre dagens modell, som betyr at oljefondet blir værende i Norges Bank og at fondet ikke får et eget styre.

I brevet sitt går Kjær mot dette og mener det gir uklar styringsstruktur. Han utdyper også sitt syn på risiko.

– Jeg er bekymret for at vi tar for høy risiko. Ja, det går bra i markedene nå, men det kan snu. Vi tøyer allerede strikken veldig med dagens pengebruk. Da skal vi være ekstra forsiktige med risikoen vi tar, sier Kjær.

Statssekretær Marianne Groth (H) i Finansdepartementet deler ikke Kjærs syn på at oljefondet bør ut av Norges Bank.

– Norges Bank har gjort en god jobb og er en institusjon med bred tillit i samfunnet. I høringsrunden uttrykte dessuten flere bekymring for at den foreslåtte utskillingen kunne føre til at forvalter over tid i større grad ville forfølge egne prioriteringer fremfor eiers. Det er en bekymring også regjeringen har vektlagt, skriver Groth i en epost.

Sentralbanksjef Øystein Olsen vil ikke kommentere kritikken.