Sandfang. Foto: Loe Rørprodukter AS.
Sandfang. Foto: Loe Rørprodukter AS.

Ekspert advarer mot sandfang som ikke tømmes

Overvann som renner ut via overvannsledninger renses sjelden. Ekspert er bekymret for mengden med miljøgifter som overvannet bidrar til å spre og advarer mot sandfang som ikke tømmes på grunn av stramme budsjetter.