Eitri Medisinsk Inkubator

HauenByggmester

HauenByggmester

Bjørø

Bjørø

Protanlogo

Protanlogo

Tatalogo

Tatalogo

GKlogo

GKlogo

Ved Haukeland Universitetssykehus har Consto Bergen ført opp et kontor- og laboratoriebygg på 3.100 kvadratmeter for Universitetet i Bergen.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg, kontor- og laboratoriebygg

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 87 millioner kroner

Bruttoareal: 3.100 kvadratmeter

Byggherre: Universitetet i Bergen (UiB)

Total-/general-/hovedentreprenør: Consto Bergen

Prosjektledelse: Erstad & Lekven

Arkitekt: Arkitema Architects

Rådgivere: RIB: Rambøll l RIV: COWI l RIBr: Rambøll l RISprinkler: Sprinkler Vest l RI AV-utstyr: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Gulvstøp/tynnavretting: Hummervoll l Stålkonstruksjoner: Alsaker Stål l Takplater: Tata Steel l Taktekking: Protan Entreprenør l Glassgate: John Holvik l Solavskjerming: Vental l Blikkenslager: I Bjørø Kobber & Blikk l Rekkverk: RekkverkSpesialisten l Tømrer og systemhimling: Byggmester Hauen l Glassvegger: Innomhus l Maler: Malermester Urdal l Gulvlegger: Øystein Tvedt l Mur og flis: Mur og Flisservice l Ventilasjon, SD-anlegg, byggautomasjon: GK Inneklima l Løftebord: TKS Heis l Sprinkler: Sprinkler Vest l Lås og beslag: Certego l Rørlegger: Chr. M. Vestrheim l Elektro: GK Elektro l Adgangskontroll: Stanley Security l Lab-innredning: Torsvik Innredning l Etterspenning av dekker: Spennteknikk l Parkett: Norgesgulv l Vinduer: Nordan l Dører: Daloc l Solceller: Solcellekraft

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien.

Bygget er tegnet av Arkitema Architects og ført opp i en totalentreprise. Det har to etasjer og teknisk rom på taket. Samlet areal er på 3.100 kvadratmeter. Entreprisekostnaden er på 87 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i mars 2020 og bygget stod ferdig i september i 2021.

Norrøn inspirasjon

Bygget er oppkalt etter Eitri, en kreativ, innovativ, skapende og driftig figur i norrøn mytologi og den som skapte Tors hammer Mjølner.

Prosjektleder Sindre Handegard i Consto Bergen forteller at Eitri Medisinsk Inkubator skal bidra til å gi selskaper innen medisin og helse bedre konkurranseevne og skape behandlings- og prosessforbedringer i helsevesenet. I inkubatoren skal det skapes et miljø der forskere og studenter kan jobbe i et innovativt miljø og utvikle gode forretningsideer.

Bygget rommer kontorplass for drøyt 100 personer i kontorlandskap, 350 kvadratmeter med laboratorier, sju store møterom og 23 mindre møterom og stillerom. I kontorlandskapene kan grupper av ulike størrelser enkelt settes sammen. Det er sosiale soner i begge etasjer.

Handegard sier at risiko for lekkasje og meget trang tomt var utfordrende.

– Det var også utfordrende å bygge på sju underliggende etasjer med laboratorier og kontorer. Tomten er så trang at det ikke var mulig å rigge mobilkran for å montere hulldekker. Dermed ble etasjeskiller løst som plasstøpt betongdekke med etterspente betongdragere og betongdekke. Vi hadde spenn på 14 meter. Den største betongdrageren hadde 16 doble spennwirer og hver wire ble spent opp med 22 tonns strekkraft. Totalt er det 85 doble spennwirer fordelt på ni betongdragere. Det stedstøpte dekket og dragere ble støpt i ett og det gikk med 350 kubikkmeter ferdigbetong, sier Handegard.

Han sier at risiko for lekkasjer i fundamenteringsperioden ble løst med å etablere kasser med lokk over hvert fundament som ble tekket med asfaltpapp.

– Byggeprosessen etter tett hus gikk veldig greit. Vi brukte BIM på alle fag, sier Handegard.

Arkitektur

Sivilarkitekt Jan Tore Christoffersen forteller at påbygget utgjør åttende (tidligere areal for utvendig parkering), niende og tiende etasje på eksisterende bygning.

– Byggets ytre form følger eksisterende bygnings ytre begrensning. Mot syd er denne veggen formet som en bue sammensatt av sirkelsegmenter med forskjellig radius. Bærekonstruksjonene i eksisterende underliggende bygg med spennvidder på opp til 14 meter har gitt føringer for planløsning. Hensynet til eksisterende røykventilasjon fra underliggende auditorier samt tilpasninger til eksisterende rømningsveier har påvirket planløsningen. Sentralt i bygget er det lagt inn en åpning i dekkekonstruksjonene som går over tre etasjer og knytter foajeområdet i åttende og niende etasje sammen. I tiende etasje er det plassert et vertikalt overlys som slipper dagslys fra nord ned i foajeområdet via en buet reflekterende himling.

Christoffersen sier at byggets plan 8 inneholder en avdeling med laboratorier med tilhørende rom. Etasjen inneholder også foaje med hovedinngang, møterom, prosjektrom, garderobe/toalett og kontorlandskap. Plan 9 inneholder foruten kontorlandskap et større areal for bespisning (ubetjent kantine) og forskjellige arrangementer. Store videoskjermer og avanserte AV-anlegg gjør at åttende og niende etasje kan virke sammen ved behov ved større arrangementer. Arealet mellom påbygg og eksisterende bygg er overdekket med et stort glasstak. Det overdekkede areal er uoppvarmet og kan benyttes til arrangementer når klimaet tillater det. Her er det også lagt til rette for lading av el-sykler.

– Eksisterende bygg er utført med fasader i sink utformet som horisontale elementer med høyde på cirka 400 millimeter. Dette fasadeuttrykket er videreført i påbygget. Over den buede eksisterende yttervegg er veggen utformet i rette segmenter med bredde på 2.400 millimeter. Nye vinduer er utformet som trefagsvinduer i aluminium der ett vindu er åpningsbart, sier Christoffersen.

Dekket over plan 7 i eksisterende bygning er utformet og dimensjonert som parkeringsdekke. Overgangsdetaljer mellom parkeringsdekket og tilstøtende bygningsvolumer har vært mangelfullt detaljert og utført, og lekkasjer til underliggende etasjer har lenge vært et stort problem. Påbygget har gjort det mulig å flytte tettesjiktet til nytt yttertak der det er detaljert og tilrettelagt for vedlikehold og enkel inspeksjon.

– Arkitema Architects har vært engasjert av Eiendomsavdelingen ved UiB som interiørarkitekt i prosjektet. Dette arbeidet er utført i et tett samarbeid med byggherrens representant. Det har vært lagt vekt på bruk av sterke kontrasterende farger og tapeter med store fargesterke motiver i møterom, stillerom og på møbler. Omfattende planlegging av og riktig bruk av akustiske veggelementer av spiler og tekstil som del av interiøret har bidratt til godt lydmiljø, sier Christoffersen.

Fornøyd med bygget

Senioringeniør Arne Johan Solesvik i Eiendomsavdelingen ved UiB sier at er veldig godt fornøyd med bygget.

– Vi hadde en effektiv entreprenør og en god byggeprosess, sier Solesvik.

Fasettert bue

Bygget er tilpasset tomten, med to rette sider mot andre bygg og en fasettert bue langs Haukelandsbakken.

Bærende konstruksjon består av plasstøpt betong, ståldragere og stålsøyler. Stålfundamentene ble limt fast til det gamle etterspente betongdekket med epoxylim for å unngå at spennkablene ble skadet. Taket har et q-dekke som er isolert og tekket med folie med fordrøyning. Det står solcellepaneler på deler av taket. Teknisk rom er i et eget bygg på taket.

Fasadene er kledd med sink og har hel-aluminiums vinduer. På vestsiden av bygget er det en glassgård som binder Eitri Medisinsk Inkubator med Laboratoriumsbygget og BB-bygget ved Haukeland Universitetssykehus.

Det er i hovedsak teppegulv i bygget. I vrimleområder og sosiale soner er det industriparkett. Laboratoriene har polyuretanbelegg. Det er systemhimlinger i bygget og i en passasje på nordsiden av bygget (som gir adkomst til glassgården). Både innredning og overflater har ifølge Handegard gode kvaliteter.

Bygget oppfyller kravene til passivhus. Vinduer har en U-verdi på 0,8. Trykktesting viser en luftveksling på 0,5 per time. Cirka 40 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Bygget ble fullført uten fraværsskader.

Nødventilasjon

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med radiatorer via nærvarmeanlegget ved Haukeland Universitetssykehus. Ventilasjon er balansert. I laboratoriene er det nødventilasjon med egne vifter slik at ventilasjon kan gå selv ved stans i laboratorieaggregatet. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 104 kWh. Bygget er i energiklasse A.


Flere prosjekter