Eiksveien 116

Eiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienEiksveien 116 i Bærum, 22.8.2021
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Byggfokus

Byggfokus

HRP

HRP

AsplanViak

AsplanViak

StenerSørensen

StenerSørensen

WillArentz

WillArentz

Bluetec

Bluetec

Splitkonlogo

Splitkonlogo

Hasås

Hasås

VikenPro

VikenPro

Brevik

Brevik

Flaget

Flaget

HokksundBetong

HokksundBetong

LundbyRygg

LundbyRygg

På Østerås har Bærum kommune Eiendom latt Byggfokus AS oppføre 12 omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming. Massivtre er brukt som hovedmateriale i det inntil tre etasjers høye bygget. Eiksveien 116 er et forbildeprosjekt i FutureBuilt med passivhusstandard, og skal sertifiseres etter miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent.

Fakta

Sted: Østerås i Bærum

Prosjekttype: Omsorgsboliger for utviklingshemmede

Bruttoareal: 1.300 kvadratmeter

Byggherre: Bærum kommune Eiendom

Byggherreombud: HR Prosjekt

Totalentreprenør: Byggfokus

Kontraktssum eks. mva.: cirka 50 millioner kroner

Arkitekt, landskapsarkitekt, interiørarkitekt: Sør Arkitekter

Rådgivere: BREEAM-AP, rådgiver LCC/LCA, RIByFy, RIEn: Asplan Viak l ITB-koordinator: GK Inneklima l BIM-koordinator: AFRY l RIV rør: EM Teknikk l RIE: Fremst l RIB betong: Siv. ing. Will Arentz l RIB trekonstruksjoner: Techwood l RIBR: Sweco Norge l RIG: Multiconsult l RIAKU: Brekke og Strand

Underentreprenører og leverandører: Kledning: Hasås l Massivtre: Splitkon l Betong: Hokksund Betong l Vinduer: Nordan l Fasadeplater: Steni l Dører: Nordic Door l VVS: Thon og Co l Ventilasjon, SD-anlegg og byggautomasjon: GK Inneklima l Elektro: Irby l Grunnarbeider: Brevik l Betongarbeider: Flaget l Solceller: Blue Tec l Radonmembran og brønner: Radonmannen l Armering: Skulstad Armeringsservice / Alt i armering l Taktekking og blikkenslager: Mester Blikk & Tak l Himlinger: Levante l Belegg: ATG l Kjøkken: Studio Sigdal l Maler: Buskerud Malerforretning l Tømrer: Drammensbygg Tjenester l Anleggsgartner: Lundby og Rygg l Branntetting: Bygg og Brannsikring l Tetthetskontroll: Oslo Termografi og Byggteknikk l Hvitevarer: Skousen l Trapper og rekkverk: Viken Pro l Stillas: Fasadestillas

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Her var det tidligere tre leiligheter for pleietrengende, men det var en typisk tomt der det med fordel kunne bygges tettere. Den eksisterende bebyggelsen ble revet, og tomta tilpasset for å få til gode utearealer, forteller prosjektansvarlig Kurt Tryaire Haugen i Bærum kommune Eiendom.

Tomta er på 2.704 kvadratmeter og hadde opprinnelig innkjøring fra Elgefaret. Etter en omregulering er nå innkjøring fra Eiksveien, der den nedre, flate delen av tomta inneholder innkjøringsareal og p-plasser. Her ligger også fordrøyningsbassenget. Terrengfallet mot nordøst ga anledning til å la underetasjen inneholde personalfasiliteter, kontorer, teknisk rom og boder. De tolv leilighetene i plan 1 og 2 spenner fra 51 til 57 kvadratmeter. I tillegg er det også en fellesstue i hvert plan.

Alle omsorgsboligene har store balkonger eller markterrasser. I tillegg er det parkliknende utomhusarealet påkostet med åpen overvannshåndtering, hellelagte stier, sedumdekke, våtmarksvegetasjon og støttemurer i larvikitt.

– Størrelsesmessig er dette prosjektet midt i blinken for oss, sier prosjektleder Jan Ove Gudem hos totalentreprenøren Byggfokus. – Det var sterk konkurranse fra andre tilbydere, selv om det var færre av de største entreprenørene som viste interesse.

Miljøfokus

Det var tidlig et ønske fra Bærum kommune om en tydelig miljøprofil, der både forbildeprosjekt i FutureBuilt og BREEAM-sertifisering inngikk. – Vi har generelt et høyt miljøfokus, men her ligger det noen hakk over de prosjektene vi vanligvis gjennomfører, bekrefter Haugen. Geobrønner dekker oppvarmingsbehovet, i tillegg er det et solcelleanlegg på takflatene.

Det er massivtrekonstruksjoner i plan 1 og 2 i alle innvendige bærevegger, dekker, yttervegger og heissjakter. Hele underetasjen er en konstruksjon i lavkarbonbetong. Haugen forklarer at betongen ikke er på grunn av stabilitet, men fordi bygget er over to etasjer og er i Brannklasse 2 og Risikoklasse 6.

– Massivtre er ikke like «smidig» som plasstøpte konstruksjoner. Det gir branntekniske utfordringer når det gjelder denne brann- og risikoklassen. Risikoklasse 6 er streng og stiller ikke bare krav til overflater i rømningsveier, men også i hver enkelt branncelle. Det blir et balanseforhold mellom synlig treverk og gips. I rømningsveiene er det ikke synlig massivtre, der er flatene gipset. Enkelte leiligheter har ikke krav til brannmaling, og har synlig massivtre på enten vegger eller i himling, sier Haugen.

Blåste inn pukk

Massivtre og kravet til lyddempende tiltak mellom dekkene i plan 1 og 2, har en ikke alt for vanlig løsning.

– Det er blåst inn et ti til tolv centimeters lag med småstein med en diameter på 8 til 12 millimeter. Den var på forhånd vasket for å fjerne støv. Fordelen med pukk er at det går raskere, man slipper søl og vannproblematikk som ved ordinær støp. Lagene består altså av massivtre som etasjeskillere, pukk, trinnlydsisolasjon, sparkel og gulvvarme. Lydmålingene lå langt innenfor kravene, opplyser Gudem.

– En utfordring har vært at det i prosjekteringen ikke alltid er enkelt å få inn alt av krav på forhånd. Man må tidlig gjøre bevisste valg når det gjelder materialer med godkjente EPD-er, sier Gudem.

En av Byggfokus´ største utfordringer ble koronautbruddet og situasjonene som oppsto som følge av innreisestopp og karantener. Det ble krevende med bemanningen, i alle fagene.

– Betongarbeidene skulle vi utføre i egen regi. Men da vi fikk karantene på enkelte av våre ansatte, måtte vi sette det bort til vår faste samarbeidspartner Flaget i Hokksund. Det fungerte godt. Vi måtte også vente noen uker på massivtreelementene fra Splitkon. Da vi etter hvert manglet murere, tømrere og flisleggere, kanskje to av fem håndverkere, ble det vanskelig å holde fremdrift. Vi fikk helle ikke noen utsettelse fra byggherre, forteller Gudem.

Eiksveien 116 er med i et europeisk samarbeid, der fire land med ulike klima, skal innhente og samle erfaringer fra hvert sitt prosjekt.

– Culturel-E er et EU-prosjekt i samarbeid med SINTEF. Alle data fra bygget samles inn til vår driftssentral på Rud, som siden koordineres av Eurac Research i Italia. Dataene brukes til å legge premisser for liknende bygg i fremtiden, forklarer Haugen.

Innhenting av erfaringene fra uttesting i pilotbygg, vil resultere i retningslinjer og designstrategier for plussenergibygg i Europa. SINTEF opplyser at det for Norges del fokuseres spesielt på optimalisering av drift og styringssystemer i bygget. Ikke bare energibruk skal måles. Inneklima og beboernes opplevde komfort er også indikatorer for suksess i prosjektet.

Dette testprosjektet skal vare frem til 2024. Resultatene og erfaringene fra et forholdsvis lite prosjekt i Eiksveien 116 i lille Norge, kan derfor få avgjørende følger for hvordan liknende bygg skal prosjekteres og bygges i hele Europa.


Flere prosjekter