Eikrem Panorama

Illustrasjon: Kosbergs ArkitektkontorIllustrasjon: Kosbergs ArkitektkontorStyreleder Erik Berg i Berg InvestByggherreombud Arnt Einar Sandnes i Hammerø & Storvik Prosjekt (t.v.) og prosjektleder hos totalentreprenør Christie & Opsahl, Stig Arne Johnsen.

Eikrem Panorama er det hittil største private boligprosjektet i Molde. I oktober ble den første av tre boligblokker (Blokk C) i det første byggetrinnet innflyttet.

Fakta

Sted: Molde
Prosjekttype: Boliger
Bruttoareal: 13.850 kvm
Byggherre: Eikrem Utbygging
Totalentreprenør: Christie & Opsahl
Byggherreombud:
Hammerø & Storvik
Totalentreprise ekskl. mva:
184,25 millioner kroner
Arkitekt: Kosbergs arkitektkontor
Rådgiverer: RIB bygg C og deler av B: Tømmerdal Consult l RIB bygg
A og deler av B: Constravia l RI Brann: Rambøll l Utstikking: Buset l RIV: GK-Molde, Flataker VVS l RIE: HTL Elektro l RIGeo: Norconsult
Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeid: Romsdal Anlegg l Betongelement: Elmentpartner l Avfallshåndtering: Romsdal Gjenvinning l Kjøkken/garderobe: HTH Molde l Tregulv (tilfar/parkett): Bo Andren l Rørleggerarbeid: Flataker VVS, Molde VVS l Luftbe-
handling: GK-Molde l Elektroarbeid: HTL Elektro l Heiser: Heisplan l Ytterveggselementer: Jatak Fræna l Tekkearbeider: Langvas l Mur og flis: Murermester Amundsen l Blikken-
slager: Elmo l Maler: Malermestrene BMV l Badekabiner: Norac l Ferdigbetong: Norbetong l PVC Vinduer og dører: Arlanga l Tredører: Dooria l Ståldører: Daloc l Byggevarer: Optmera l Fjernvarme: Istad Nett

Byggetrinn 1 består av i alt tre boligblokker på 9 og 10 etasjer med til sammen 84 leiligheter. I februar 2016 er blokk B klar for innflytting og i mai 2016 er blokk A ferdig.
I tillegg til de tre blokkene som nå er under bygging og delvis ferdig, er det regulert 23 + 13 eneboligtomter, hvorav de første skal være byggeklare ved juletider. I tillegg er det regulert og klargjort infrastruktur for ytterligere 150-200 leiligheter i lavblokk i det samme området.
– Disse vil vi bygge ut etter hvert som vi ser at markedet er der. Markedet for boliger har vært bra i Molde, men er akkurat nå litt avventende som følge av urolige tider på arbeidsmarkedet, sier Erik Berg til Byggeindustrien.
Han er største enkeltaktør i prosjektet gjennom investeringsselskapet Berg Invest og styreleder i utbyggingsselskapet Eikrem Utbygging AS.

64 av 84 solgt
Det er 24 leiligheter som er innflyttet i oktober. Av de 84 leilighetene i de tre første blokkene er 64 solgt. Det er fortsatt sju måneder til første byggetrinn skal være ferdig. Berg regner med at alt er solgt når vi kommer til mai 2016.
Eikrem Panorama lokker med to gulrøtter: Gunstig finansiering og en praktfull utsikt over fjorden og de 222 romsdalstindene. Leilighetene i front på den ni etasjer høye Blokk C har 180 graders fri utsikt.
Finansieringen etter borettslagsmodellen er en 50-50-løsning der kjøperen finansierer halve kjøpesummen selv, enten med lån eller egenkapital. Resten er fellesgjeld med 20 års avdragsfrihet og deretter 30 års nedbetalingstid. Ifølge Berg gir det en inngangsbillett til egen bolig som er svært gunstig, forklarer han.
Leilighetene varierer i størrelse fra 45 til 150 kvadratmeter, de aller fleste med utsikt og store terrasser. Det er også et felles skjermet terrasseområde for alle tre blokkene på tredje nivå på hele 1000 kvadratmeter som blir parkmessig med belegningsstein, beplantning, benker og lekeområder.

Golfbane og alpinanlegg
Eikrem ligger 4,5 km fra Molde sentrum, med flyplass nærmest i gangavstand (1,3 km) og fire-fem minutter med bil til alpinanlegg og turterreng. Det er bare noen hundre meter til en 9-hulls golfbane. Dette er nok også fortrinn som noen av dem som har valgt å kjøpe leilighet i Eikrem Panorama har vektlagt.
I tillegg til de tre blokkene som er under bygging og delvis ferdig, er det regulert 23 eneboligtomter som skal være byggeklare ved juletider. Ytterligere 13 eneboligtomter bygger Eikrem Utvikling ut sammen med en grunneier i området. På toppen av dette er det regulert og klargjort infrastruktur for ytterligere 150-200 leiligheter i lavblokk i det samme området.
– Disse vil vi bygge ut etter hvert som vi ser at markedet er der, sier Berg.
Molde har god vekst og er i tillegg den byen i Møre og Romsdal med høyest arbeidsinnpendling fra nabokommunene. Med Eikrem Panorama håper utbyggerne å kunne tilby en så gunstig finansiering at flere som jobber i Molde også bosetter seg i byen. Ifølge fylkesstatistikken for 2015 har Molde en arbeidsplass-
dekning på 127 prosent og over 33 prosent av de sysselsatte pendler inn til byen på jobb.

Lokale eiere
Eikrem Utbygging AS, som står bak byggingen av Eikrem Panorama, eies av Berg Invest AS med 33,33 prosent. Puls Eiendom i Trondheim, Møre og Romsdal Boligbyggelag, Havnegata 27 AMS og TT Prosjektutvikling AS er de øvrige deltakerne med 16,67 prosent hver. Daglig leder i utbyggingsselskapet er Halstein Kvisvik i Puls Eiendom.
Byggherreombud Arnt Einar Sandnes i Hammerø & Storvik Prosjekt har hatt sin desidert største utfordring i karrieren med dette prosjektet.
– Vi er godt fornøyd med gjennomføringen så langt. Det har vært god kommunikasjon, god framdrift og en gjennomføring fra entreprenørenes side som vi er godt fornøyd med, sier Sandnes til Byggeindustrien.
Han gir også arkitekten, Kjell Kosbergs Arkitektkontor AS, ros for god oppfølging i byggeprosessen.
HMS-oppfølgingen har også vært god. Kun én mindre skade som har medført fravær er registrert.

Ble dyrere
Teknisk var det mindre fjell og mer morenemasser og løsmasser i grunnen enn forventet. Dette førte til at grunnarbeidene ble dyrere enn regnet med. Det måtte også gjøres endringer på bygningene. Hele prosjektet ble mer omfattende enn forutsett som følge av dette. Rekkefølgen i ferdigstillelsen av blokkene måtte endres. Derfor er det blokk C som er først ferdig.
Samtidig som prosjektet ble dyrere, ble det også litt større – med sju ekstra leiligheter.
Prosjektleder Stig Arne Johnsen hos Christie & Opsahl forteller om et byggeprosjekt som er høyere og større enn vanlig i Molde. Det har betongfundament og bæresystemer i betongelementer og stål. Ytterveggene er prefabrikkert i nabokommunen Fræna og levert med vindsperre og vinduer, men uten isolasjon. Isolasjonen er blåst inn etter montering. Mot nord er det sandwichvegger i betong. Det meste er plassbygd. Et unntak er baderommene som er prefabrikkert og levert som moduler. Det er brukt hulldekkeelementer helt til topps til og med i takkonstruksjonen. Også takløsningen er plassbygd med flate tak, isolasjon og tekking.
– Det har vært et komplisert byggeprosjekt som en følge av vanskelig tilkomst fra baksiden av bygget, høyden og at all tilkomst har vært fra syd. Det har gjort byggingen tidkrevende. Spesielt gjelder det for blokka helt i vest, Blokk A i prosjektet, sier han.

– For vår egen del medførte endringene som følge av grunnforholdene ekstrakostnader som vi ikke har klart å dekke inn. Det ser ut til at vi kan komme ut med en mindre minus i dette prosjektet, i beste fall et nullresultat, legger Johnsen til.

Holder profilen
Kosbergs arkitektkontor i Molde har vært arkitekt og ansvarlig søker for Eikrem Panorama. Arkitektkontoret er allerede i gang med å planlegge hvordan resten av området skal se ut.
– Det blir blokker som trappes ned i høyden med terrenget østover mot hovedveien, sier arkitekt Ivar Gussiås til Byggeindustrien.
Han er tilfreds med resultatet så langt. Grunnforholdene som var annerledes enn medregnet fra starten av krevde endringer underveis, men uttrykk og utforming er i stor grad likt det opprinnelige, ifølge Gussiås.
Han mener man har lykkes med å plassere et stort, massivt bygg med opptil ti etasjer i høyden rimelig godt i terrenget. Hele boligkomplekset ligger under terrengprofilen mot nord. Fra syd og vest er de nye blokkene godt synlige.