Eiken leder Bygg21

Direktoratet for byggvalitet har engasjert Petter Eiken som prosjektleder for å planlegge oppstarten av Bygg21.

Bygg21

* Bygg21 skal ledes av et styre, mens Direktoratet for byggkvalitet får ansvar for sekretariatet og daglig ledelse av Bygg21.

* I 2013 skal Bygg 21 foreslå nasjonale strategier for byggenæringen innen FoU og innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling og formidling av kunnskap og erfaringer.

* Bygg21 bygger på erfaringene med andre 21-satsninger som Maritim21 og Energi21 hvor næring og industri sammen med forskningsinstitusjoner og myndigheter har utviklet nasjonale strategier.

Stortingsmeldingen om bygningspolitikk (Meld. St. 28 (2011-2012) «Gode Bygg for eit betre samfunn») varslet at regjeringen ønsker å invitere byggenæringen til et bredt samarbeid for et kunnskapsløft i byggenæringen. Initiativet er kalt Bygg21. Meldingen skal behandles i Stortinget i høst.

Direktoratet for byggekvalitet har engasjert Petter Eiken som prosjektleder for å forberede oppstarten av Bygg21 i 2013. Bygg21 er foreløpig delt inn i tre innsatsområder: FoU og innovasjon, utdanning og kompetanseheving og formidling av kunnskap og erfaringer.

- Vi er glade for å kunne dra nytte Petter Eikens brede erfaring fra byggenæringen og hans store engasjement for utvikling, sier Morten Lie, direktør i Direktoratet for byggkvalitet.

- Med sitt brede kontaktnett vil Eiken bidra til å realisere direktoratets ønske om å utvikle Bygg21 i nært samspill med næringen, fortsetter Lie.

Eiken skal utvikle planer for oppstartsfasen og blant annet foreslå styrings- og samhandlingsmodell med næringen.

- Jeg er svært glad for dette nye politiske initiativet og ser fram til å starte et arbeid som kommer til å gi byggenæringen et nødvendig kompetanseløft, sier Petter Eiken.

Eiken starter i engasjementet 1. oktober.