Administrerende direktør Anders R. Øynes i AT Skog (til venstre) og daglig leder John Anker Telhaug i Eikås Sagbruk. Foto: AT Skog

Eikås Sagbruk kjøpt opp av AT Skog

AT Skog SA har overtatt alle aksjene i Eikås Sagbruk AS.

Det skriver AT Skog i en pressemelding fredag.

AT Skog har siden 1998 eid 10 prosent av Eikås Sagbruk, men med virkning fra 1. januar i år overtar de også de resterende 90 prosent av aksjene.

Eikås Sagbruk produserer produkter som konstruksjonsvirke, kledning, panel, lekter, terrassebord, vannbrett og topprekker. I tillegg lagerfører og selger de et bredt spekter av byggevarer fra spesialiserte produsenter, samt salg av flis og bark, heter det i pressemeldingen.

– Eikås Sagbruk vil fortsatt operere som et selvstendig selskap, der dagens eiere er med for fullt fremover. Dette har vært avgjørende for AT Skogs oppkjøp. Sammen skal vi fortsette i den positive retningen som Eikås Sagbruk har hatt gjennom mange år, sier administrerende direktør i AT Skog, Anders R. Øynes.

AT Skog og Eikås Sagbruk har, ifølge pressemeldingen, en langsiktig plan for å sikre at kunder og samarbeidspartnere fortsatt vil få samme service og kvalitet på leveransene. John Anker Telhaug, daglig leder i Eikås Sagbruk, vil fortsette i full stilling.

– Dette blir et nytt kapittel i sagbrukets historie som blir veldig spennende. Sammen skal vi nå bygge videre på kjernekompetansen til selskapets 35 ansatte, sier Telhaug.

– Dette bidrar til at skogeierne i regionen fortsatt kan levere tømmer til lokal videreforedling. Det er vekst i etterspørselen etter trelast av høy kvalitet. Sammen med Telemarksbruket i Bø får vi synergier til å videreforedle kvalitetsprodukter som markedet etterspør, sier styreleder i AT Skog, Olav A. Veum.