Tord Kvien (bak f.v.), Gaute Grønmo, Cesar Leal, Torkel Hiorth. Foran fra venstre: Øyvind Neslein, Bente Ulvøy og Herman Hagelsteen. Foto: Nielstorp+ arkitekter
Tord Kvien (bak f.v.), Gaute Grønmo, Cesar Leal, Torkel Hiorth. Foran fra venstre: Øyvind Neslein, Bente Ulvøy og Herman Hagelsteen. Foto: Nielstorp+ arkitekter

Eierskifte i Nielstorp+ arkitekter

Niels A. Torp, grunnlegger og tidligere hovedeier i Nielstorp+ arkitekter, har solgt sin eierandel i arkitektselskapet og går fra å være faglig leder til å ha en rådgivende rolle.

– Eierskiftet kommer som et resultat av en planlagt prosess, hvor den nåværende gruppen av partnere sammen med daglig leder tar over eierskapet og sikrer kontinuitet og videreføring av selskapets verdier og kompetanse, heter det i en melding fra selskapet.

– Dette har vært et vilt, lykkelig, dramatisk og tidvis underlig arbeidsfellesskap, med mye alvor og munterhet, personlig vennskap og intenst arbeid med tallrike konkurranser, et rikt inkluderende arkitektliv. Konkurransene har bragt oss fra Oslo til Shanghai, Macao, Mauritius, Bonn, Leipzig, Belfast, Cardiff, Amman, Klaipeda, London, Newbury, Helsinki, Stockholm, København, Gøteborg, Borås, Umeå, og så videre, med betydelig innlevelse i alle aktuelle forhold som angår den nysgjerrige arkitekt, sier Niels A. Torp, som nå er 83 år.

– Dette generasjonsskiftet er et resultat av en naturlig evolusjon i selskapets utvikling. Kontoret har nå etablert en mangfoldig eiergruppe med solid, faglig kompetanse og mellom kontinuitet og nyskapning, skriver selskapet.

Kontorets nye eiere er Cesar Leal, Gaute Grønmo, Herman Hagelsteen, Tord Kvien, Torkel Hiorth, Øyvind Neslein og Bente Ulvøy (daglig leder).