40 Usbl-ansatte har tatt kurs i Omstilling for bærekraft på Handelshøyskolen BI. Foto: BI
40 Usbl-ansatte har tatt kurs i Omstilling for bærekraft på Handelshøyskolen BI. Foto: BI

Eiendomsutvikleren sendte 40 ansatte på skolen

Usbl har sendt 40 ansatte på kurs i Omstilling for bærekraft på Handelshøyskolen BI.