Eiendomssjef sektor Utland

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser spesielt på digitalisering, innovasjon og klima.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist23.05.2021

Avdeling for eiendomsutvikling og forvaltning i Statsbygg har nå en ledig stilling som eiendomssjef.
Avdelingen har ansvar for den daglige og strategiske eiendomsforvaltningen i Statsbygg, herunder oppfølgingen av leiekontrakter og kunder, utvikling av eiendom og sektoranalyser i porteføljen. Stillingen vil høre til sektor Utland. Arbeidssted vil være på Statsbyggs hovedkontor i Oslo, og stillingen rapporterer til sektordirektør.

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler med en veldig spennende og variert portefølje. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og har fokus på digitalisering, innovasjon og miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for dialog og møter med kunder og brukere i egen portefølje, samt ha innsikt i kundens behov
 • Inngå, følge opp og reforhandle leiekontrakter og tilleggskontrakter, herunder husleieberegninger
 • Ivareta ansvar som eier overfor offentlige myndigheter på alle lov- og forskriftskrav
 • Samarbeide med Drifts- og vedlikeholdsavdelingen om overordnet prioritering av vedlikeholdstiltak
 • Utvikling av den enkelte eiendom i samarbeid med beslutningstakere internt og eksternt
 • Erfaringsoverføring til byggeprosjekter om kontraktsmessige og kundespesifikke forhold
 • Øvrige oppgaver kan bli tillagt stillingen
 • En del reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå, eksempelvis innenfor rettsvitenskap
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning og forvaltning av husleiekontrakter
 • Erfaring fra kundedialog og kundeoppfølging
 • Den rette kandidaten har relevant internasjonal arbeidserfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God økonomiforståelse
 • Vedkommende som ansettes må kunne oppnå autorisasjon og sikkerhetsklarering til nivå "Konfidensiell"

Personlige egenskaper

 • Kunde- og forretningsorientering
 • Evne til å tenke strategisk og langsiktig
 • Evne til å lede og drive prosesser
 • Pådriver og god til å arbeide selvstendig og effektivt
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et et viktig
 • samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og utviklende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingen lønnes fra kr 675 000,- til 800 000,-, Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
 • Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse

Kontaktinformasjon

Johanne Melø

sektordirektør

908 78 900

Synnøve Frafjord

prosjekteier

997 26 462

Søk stilling

Vis flere stillinger: