Eiendomssjef/rådgiver

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.

Firma Statsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist03.06.2019

Stillingen inngår i seksjon for sektor utenlandseiendommer. Seksjonen har ansvar for de utenriksstasjoner som Statsbygg eier og forvalter på vegne av Utenriksdepartementet. Seksjonen har tolv stillinger og medarbeider med bred kompetanse og erfaring. Den som får stillingen må være inneforstått med at stillingen innebærer utstrakt reisevirksomhet knyttet til egen eiendomsportefølje og prosjekter. For tiden er det behov for en person som skal ha ansvar for Statsbyggs eiendommer i Afrika.

Arbeidsoppgaver
 • Forvalte eiendommene i egen portefølje
 • Inngå, følge opp og reforhandle leiekontrakter
 • Ivareta ansvar som eier overfor offentlige myndigheter på alle krav i lov og forskrifter
 • Rådgiver i større bygge- og rehabiliteringsprosjekter med særlig fokus på kontraktarbeid, anskaffelser og etterlevelse av Statsbyggs regelverk.
 • Oppfølging av hjemmelsdokumenter, husleiekontrakter, tegninger og FDV-dokumentasjon
 • Bidra til vedlikehold og oppfølging av interne rutiner og prosedyrer, samt rammeverk for risikovurdering knyttet til oppfølging av seriøsitet, antikorrupsjon og leverandøroppfølging innenfor seksjonens område
Kvalifikasjoner
 • Utdanning på masternivå, for eksempel med økonomi, juss, ingeniørfag
 • Erfaring fra eiendomsforvaltning evt. leverandør/kundedialog og -oppfølging
 • Minimum to års relevant internasjonal arbeidserfaring
 • God risikoforståelse og erfaring fra risikoanalyser
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring innen offentlige anskaffelser og ulike kontraktsformer
 • Stillingen krever sikkerhetsklaring og autorisasjon på nivå konfidensielt
Personlige egenskaper
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Robust, selvstendig og fleksibel
 • Godt humør, serviceinnstilt og utadvendt
 • Tydelig kommunikasjon og gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Store og små utfordringer innenfor eiendomsforvaltning og prosjektledelse i hele verden
 • En selvstendig og ansvarsfull rolle for en av Norges mest profesjonelle byggherrer og eiendomsforvaltere
 • Et sterkt og bredt fagmiljø både innenfor eiendomsforvaltning og prosjektledelse
 • Faglig og personlige utviklingsmuligheter
 • Vi kan tilby et hyggelig og fleksibelt arbeidsmiljø
 • Sentral beliggenhet i Byporten ved Oslo S
 • Stillingen lønnes i fra kr. 550 000 – kr. 700 000 avhengig av kvalifikasjoner, for spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Johanne Melø

sektordirektør

908 78 900

Håvard Zachariassen

assisterende eiendomsdirektør

91824229

Søk stilling

Vis flere stillinger: