Oxer Eiendom har blant annet utviklet Asker Panorama der det er anlagt sedumtak. Bygget ble utviklet til å bli et av de første byggene i Norge med den strenge miljøsertifiseringen BREEAM Excellent. Illustrasjonfoto.

Eiendomsselskap forplikter seg til grønn bygging

Oxer Eiendom har sluttet seg til strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

- Vi styrker nå arbeidet med denne miljøforpliktelsen. Vi vil jobbe videre med å finne de beste miljøvennlige løsningene for de som skal jobbe på kontorene vi utvikler eller bo i boligprosjektene våre, sier Erling Langeland i Oxer Eiendom i en pressemelding.

Ved å signere 10 strakstiltak skal Oxer Eiendom forplikte seg til at det bygges grønt.

Strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å sikre grønn omstilling i næringen.

Signeringen foregikk på kontorbygget Asker Panorama, som Oxer Eiendom utviklet til å bli et av de første byggene i Norge med den strenge miljøsertifiseringen BREEAM Excellent.

- Eiendomssektorens veikart er et viktig bidrag for å utvikle en mer bærekraftig eiendomsbransje. Oxer Eiendom skaper stedene der folk jobber, lever og bor. Og nå kan alle som kjøper eller leier hos Oxer gjøre det med god samvittighet, sier Carl Henrik Borchsenius i bransjeforeningen Norsk Eiendom.

- Oxer Eiendom føyer seg nå inn i rekken av strategiske og fremoverlente eiendomsselskap som viser vei. Krav fra EU, norske myndigheter, finansnæring og marked vil kreve at alle byggeiere og utbyggere gjør dette etterhvert. Da vil de som var tidlig ute ha et konkurransefortrinn og være forberedt, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Bramslev.

Fakta:

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

  • Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)
  • Fjerne fossil oppvarming (olje og gass), også til topplast
  • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer
  • Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene
  • Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt
  • Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger
  • Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall
  • Bestille energibudsjett for beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget
  • Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)
  • Etterspørre fossilfri byggeplass