Eiendomsforvalter

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er ett av Norges største livsforsikringsselskap innen offentlig tjenestepensjon, og er eid av Oslo kommune.

Målet er å sikre kundene lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. OPF-konsernet er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge med en forvaltningskapital på 96 milliarder kroner. Avkastningen på forvaltningen av pensjonsmidlene er høyest i bransjen over mange år.

Totalt eier vi 750 000 m² eiendom hovedsakelig lokalisert i Osloområdet, Stavanger, Bergen og Trondheim. Eiendommene utgjør alt fra moderne kontorbygg, hotell, kjøpesenter til store produksjons- og logistikkbygg. Vi gjennomfører i disse dager prosjektet Økern Portal på 80.000 m² som skal stå ferdig om to år.

Vår rolle som eier er strategisk porteføljeforvaltning, oppfølging av våre eksterne forvaltere samt prosjektutvikling, også i samarbeid med andre utviklere. Vår kompetanse skal sørge for å utvikle eiendomsporteføljen og eiendomsforvaltningen til å møte eiers og leietakeres fremtidige krav.

Du finner mer informasjon på www.opf.no/eiendom og www.okernportal.no

Firma Oslo Pensjonsforsikring
FylkeOslo
Søknadsfrist07.02.2019

Oppfølging av ekstern forvaltning - prosjekter - utleie - miljø - bærekraft

EIENDOMSFORVALTER

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) har en eiendomsportefølje på 16,5 milliarder kroner og er en av de største eiendomsinvestorene i Norge. Eiendommene er eksternt forvaltet.

Vi har nå behov for å styrke bemanningen innen eiendom, med hovedfokus på eiendomsforvaltningen. Vi søker derfor deg som har noe bakgrunn fra eiendomsfaget, og som ønsker å utvikle deg innenfor alle deler av eiendomsforvaltning, herunder miljø, utleie og prosjekt. Vi kan tilby en svært variert og lærerik stilling innenfor eiendomsfaget der du vil få spennende og selvstendige ansvarsområder med mulighet for faglig og personlig utvikling, og med god oppfølging fra våre to senior eiendomsforvaltere.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Være med å koordinere og følge opp våre eksterne samarbeidspartnere innenfor eiendomsforvaltning og prosjektgjennomføring
 • Bidra i markedsarbeid mot nye leietakere og generell profilering
 • Bidra til utvikling og følge opp miljøpolicy for drift og utvikling av eiendomsporteføljen
 • Bidra til utforming, implementering og oppfølging av interne rutiner blant annet innkjøp av prosjekter og forvaltningstjenester
 • Bidra til å videreutvikle rapportering og systemer for oppfølging av eiendomsforvaltningen og leietakerporteføljen i samarbeid med våre forvaltere
 • Bistå med rapportering av eiendomsporteføljen og avkastning internt

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 3-5 års arbeidserfaring, gjerne fra eiendomsforvaltning eller prosjektgjennomføring i byggenæringen.
 • Kompetanse innen miljø, bærekraft og BIM/FDV-systemer er svært relevant
 • Høyere utdannelse innen byggfag/eiendomsforvaltning med gode resultater
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Tar initiativ, liker å ta ansvar og jobbe selvstendig
 • Interesse og engasjement knyttet til miljø, klimaspørsmål og bærekraft

Noe reiseaktivitet må påregnes.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et dynamisk, engasjert og faglig sterkt finans- og eiendomsmiljø. Vi har i dag 86 ansatte og holder til i moderne kontorlokaler i Rosenkrantz gate 22, midt i Oslo sentrum.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Johnny Aastad hos Compass, tlf. 90980198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV kan lastes opp viadenne siden

Søknadsfrist 7. februar 2019.

Vis flere stillinger: