Eidsvollbygningen rehabiliteres

Kultur- og kirkeminister Trond Giske overrakte i dag oppdragsbrevet der Statsbygg blir bedt om å forberede en omfattende rehabilitering av Eidsvollsbygningen.

Formålet med rehabiliteringen er å tilbakeføre hovedbygningen slik den så ut i 1814. Det kan også bli aktuelt å rekonstruere rom for å gi publikum en mer autentisk opplevelse av bygningene slik de var i bruk i 1814. I tillegg skal paviljongene rehabiliteres og parken settes i stand.

Statsbygg skal bevare og restaurere hovedbygningen og de to paviljongene slik at publikum får inntrykk av hvordan disse framsto i 1814. Restaureringen skal gjennomføres i samsvar med antikvariske prinsipper.

De tekniske anleggene i bygningen skal oppgraderes. Publikums tilgang til hovedbygningen skal bedres og publikumsområdene i hovedbygningen skal i størst mulig grad være universelt utformet.

Parken ved hovedbygningen skal også settes i stand til 1814-utseende i samsvar med dokumentasjonen som finnes.

- Vi gleder også til å gå i gang med dette spennende restaureringsprosjektet . Vi er entusiastiske , men også ydmyke overfor oppgaven, som innebærer å sette stand et monument over Norges historie, sier byggherredirektør i Statsbygg, Hilde Nordskogen.

Prosjektet har en foreløpig styringsramme på 220 millioner kroner.
Rehabiliteringen skal være ferdig til grunnlovsjubileet i 2014.

Les mer om prosjektet på Statsbyggs nettsider