Slik blir nye Vilberg skole. Illustrasjon: Filter/Arkitekter AS
Slik blir nye Vilberg skole. Illustrasjon: Filter/Arkitekter AS

Eidsvoll kommune bygger skole og barnehager

HRP skal bistå Eidsvoll kommune med utbyggingen av en skole og to barnehager. Kommunen skal bygge Vilberg skole, Vilberg barnehage og Langset barnehage.

HRP skal bistå kommunen med et team på fire byggherreombud.

– For oss vil dette oppdraget treffe i kjerneområdet av vår visjon om å være en samfunnsbygger. HRP har ledet byggingen av en rekke skoler og barnehager over hele landet. Vi er selvsagt fornøyde med at vi har vunnet dette oppdraget, sier direktør i Region Øst, Martin Svendsen, i en pressemelding.

HENT er valgt til prosjektering og bygging av Vilberg skole. Avtalen har en verdi på 376,8 millioner kroner, og skolen skal etter planen stå ferdig i 2024.

Vilberg skole skal bygges som en tre-parallell skole med mulighet for utvidelse til fire paralleller. Både ved bygging av skolen og en flerbrukshall i tilknytning til skolen, skal det være utstrakt bruk av massiv tre både innvendig og utvendig. Byggene blir formet som et tun med flere bygningsvolumer rundt en felles akse. I flerbrukshallen skal det bygges en flate tilsvarende en full håndballbane med tribune, garderobeanlegg og eget publikumsareal.

Nybygget til Vilberg barnehage skal romme seks barnehageavdelinger samt personal- og støttearealer. Det blir totalt cirka 1.300 kvadratmeter i bruttoareal, fordelt på to etasjer. For å bevare lekearealer og redusere terrenginngrep planlegges barnehagen over to etasjer. Barnehageavdelingene blir i første etasje og personalarealer samt teknisk rom i andre etasje.

Langset barnehage ved Minnesund, er fortsatt på forprosjektstadiet, med planlagt oppstart etter sommerferien 2022. Barnehagen bygges med fire avdelinger og tilhørende personal- og støtteareal. Bygget plasseresi nær tilknytning til eksisterende Langset barnehage.