Eeks gård og Telemarksgata 10

Foto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.noFoto: Frank Holtschlag/nyebilder.no

Etter å ha vært et ganske dovent torg lenge, har det igjen blitt mye liv på Handelstorget i Skien. De siste årene har lokale byggherrer transformert torget. Sist ut er de to totalrehabiliterte bygårdene som Seltor har gitt nytt liv; Eeks gård og Telemarksgata 10.

Fakta

Eeks gård

Sted: Skien

Prosjekttype: Rehabilitering næringsbygg

Bruttoareal: 2.800 kvadratmeter

Kontraktsum uten merverdiavgift: 52 millioner kroner

Byggherre: R8 Property

Totalentreprenør: Seltor

Arkitekt: Point Design

Rådgivere: RIB, RIG, RIEn: Rambøll l RIV: GK Rør l RIE: Fjorden Elektro l RIBr: AFRY Norge l RIA: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Plattendekker og betongelementer: Systemblokk l Glassfasader, solavskjerming og aluminiumsdører: Umbra Produkter l Dører: Daloc l Vinduer: Norgesvinduet l Porter: Portteknikk l Pussfasade: Hilmatis l Systemvegger, himlinger, glassfelt: Moelven Modus l Lås og beslag: Brann & Sikringsservice l Fliser: Naturstein og Flis l Maler, gulvbelegg, tepper og gulvsparkling: Malermester Runar Danielsen l Glasstak: Byggpartner l Gesimser: BMI Everlite l Kjøkken: Systemkjøkken l Utvendige trapper: Metaweld l Branntetting: Firesafe l Rørlegger: GK Rør l Ventilasjon: GK Inneklima l Elektro: Fjorden Elektro l Heiser: Schindler l Riving/
miljøsanering: R3 Entreprenør

Fakta

Telemarksgata 10

Sted: Skien

Prosjekttype: Rehabilitering næringsbygg

Bruttoareal: 2.000 kvadratmeter

Kontraktsum uten merverdiavgift: 33 millioner kroner

Byggherre: Telemarksgata 10 AS

Totalentreprenør: Seltor

Arkitekt: Point Design

Byggherrerepresentant: Ingeniør Five

Rådgivere: RIB og RIBr: Sweco l RIBm: Multiconsult l RIEn, Enova-konsulent: WSP Grenland

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger og ventilasjon: AF Energi & Miljøteknikk l Gatevarme: GK Rør l Grunnarbeid: TT-Teknikk l Elektro: Elektro 4 l Rivearbeider: Lindkjenn l Betongsaging og kjerneboring: Mimax Asfalt & Betong l Storkjøkken: Beha Hedo Industrier l Taktekking: Byggpartner l Asbestsanering: Byggmester Bjåen Egeland l Aluminiumsfasade og solavskjerming: Umbra l Kjøling: IAC Vestcold l Beslag: Profil montasje l Blikkenslager: Øivind Nielsen Blikkenslagerverksted l Branntetting: Norbras l Murer: Tveiten og Riis l Ståldører: Ulefoss l Systemvegger og himling: GHV l Maling, gulvbelegg, tepper, gulvsparkling: Malermester Runar Danielsen l Innerdører: Swedoor l Fasadeplater: Steni l Håndløpere: Lorentzen trevare l Metalltrapper: Weland l Rekkverk: Suntec l Kjøkken: Carlsen og Fritzøe l Lås og beslag: Brann- og Sikringservice l Heis: Schindler

I likhet med mange andre byer i Norge har Skien i mange år opplevd en handelslekkasje ut av sentrum og til handelsområder og kjøpesenter et stykke utenfor byen. I Skien har man de siste årene jobbet for å revitalisere sentrumsområdene, og har lykkes å få tilbake noe av livet det for eksempel var på Handelstorget tidligere. Blant annet ved å ha flere store arrangementer der, men i vel så stor grad å modernisere byggene som omkranser torget. Her har den lokale byggherren R8 Property vært sentral.

– Vi anser Handelstorget som et strategisk viktig punkt for å skape liv i sentrum, sier R8 Property-grunnlegger og styreleder Emil Eriksrød til Byggeindustrien.

– I tillegg til Eeks Gård og Telemarksgata 10 har vi kjøpt Henrik Ibsens gate 6 og kjøpesenteret Arkaden, som begge har store flater ut mot Handelstorget. Sammen med Skien kommune har vi, og vil fortsatt, jobbe med oppgradering av selve Handelstorget. Dette gjelder også de tilhørende eiendommene med fasader, innhold og eventuelle serveringsløsninger, legger han til.

– Hva betyr de to prosjektene for dere?

– De to prosjektene betyr mye for oss, på hver sin måte. Telemarksgata 10 ble et flott resultat takket være det gode samholdet mellom gårdeierne i byen. Sammen fikk vi løftet og fornyet bygget både med tanke på kvaliteter og innhold. Eeks Gård er et godt eksempel på at det kan være lønnsomt å oppgradere/ totalrenovere et bygg, så lenge man har solide leietakere. Også når man gir bygget en ekstra høy standard. Felles for begge prosjektene er at de bringer nye arbeidsplasser til området rundt Handelstorget og selve sentrumskjernen av Skien, noe vi anser som svært viktig for å skape mest mulig aktivitet og liv i byen vår, svarer skiensmannen Eriksrød.

Eeks gård

Eeks gård ble bygget i 1888, men fikk sitt nåværende navn da familien Eek overtok den i 1900. Det har ikke skjedd mye utseendemessig med gården siden slutten av 50-årene, så totalentreprenør Seltor hadde et stort lerret å bleke.

– Bygget fremsto som utdatert, med en gammel og dårlig standard. Det hadde mange forskjellige leietakere som tannlege, legekontor, frisør, neglsalong, butikker og kontorer med mange smålokaler. Det var ikke veldig egnet til kontorer etter dagens standard, forklarer prosjektleder Erik Vangen i Seltor til Byggeindustrien.

Han forteller at rivingen av det eksisterende bygget startet i februar 2019. Da ble det strippet helt ned både utvendig og innvendig. Deler av bygget inn mot bakgården var i så dårlig stand at denne fløyen ble revet helt ned, og bygget opp igjen på nytt.

– Den nye fløyen fikk en etasje ekstra enn det den gamle hadde hatt, slik at hele bygningsmassen ble i fire etasjer. I tillegg ble det etablert ny heis og trappehus i bakgården, som ble koblet til eksisterende bygg. Den nye fløyen er pelet med plasstøpte fundamenter og bunnplate. Bæresystem er skallsandwichvegger mot nabobebyggelse, med stålsøyler, bjelker og plattendekker. Mens klimaveggen mot bakgården er i tre med utvendig GU- og sinusplater, og innvendige plater i malt gips. Eksisterende klimavegger er isolert utvendig med overflate av STO-puss, legger Vangen til.

Alle vinduer er byttet med aluminiumbeslag utvendig og malt innvendig. Innvendig er alle eksisterende klimavegger foret ut, isolert, gipset og malt.

Selve fasaden har også fått et helt nytt utseende. Det er felter i Acoya-tre med LED-detaljer og Steni-plater. Baldakinen i inngangspartiet er kledd med Prodema-plater. Innvendig er alle tekniske installasjoner oppdatert i henhold til dagens krav.

– Vi har åpnet opp mye av bygget, og erstattet bærevegger med nye stålforsterkninger for å få åpne og fine lokaler. Det er etablert nye toalettkjerner i hver etasje, og bygget etter en moderne layout. Det er stort sett tepper på alle flater, med unntak av tekniske rom og lager som har vinyl, toalett, kantine og inngangsparti som har fliser, forteller Vangen.

– Hvilke utfordringer møtte dere på i prosjektet?

– Det var flere faktorer som var en utfordring i prosjektet. Det var mye logistikk som skulle løses i et trangt område midt i sentrum med gågate og torget som lå tett inntil byggeplassen. Dette krever ekstra påpasselighet og god HMS. Det hadde vi stort fokus på, og vi opplevde ingen alvorlige uhell med fravær. Mange store leveranser som skulle inn til byggeplassen, og med publikum i umiddelbar nærhet, var også en utfordring. Det skulle også etableres en tårnkran i bakgården for å håndtere alt av rivemasser som skulle ut og bygningsmaterialer som skulle inn. Blant annet kom prefab-elementene til den nye fløyen denne veien. Det var også store utfordringer med nye stål-forsterkninger i eksisterende bygg, svarer Vangen.

Han forteller også at det de møtte på overraskelser da det viste seg at deler av tegningsunderlaget, som dannet grunnlag for deler av prosjekteringen, viste seg ikke å stemme.

– Deler av bygningsmassen er veldig gammel, og det er gjort endringsarbeider ved flere anledninger uten at eksisterende tegninger er riktig oppdatert. Dette skapte store utfordringer som krevde ekstra tiltak, forklarer prosjektlederen.

I all hovedsak er det NAV Skien som har flyttet inn i Eeks gård, men det skal også bli et serveringssted der på sikt.

Telemarksgata 10

Et lite steinkast unna Eeks gård, og fortsatt på Handelstorget, ligger Telemarksgata 10. Dette prosjektet har vært kjørt i nesten det samme tidsrommet, og har også vært en viktig del av transformasjonen. Aktørene har også i stor grad vært de samme; Seltor som totalentreprenør, Point Design som arkitekt og R8 Property som en av flere lokale byggherrer, samlet i selskapet Telemarksgata 10 AS.

Prosjektleder Albert Isfeldt i Seltor sier til Byggeindustrien at bygget var nedslitt, utdatert og modent for en stor oppgradering. I tillegg til et utdatert teknisk anlegg.

– Bygget var oppført i 1972 i betong med inntrukket betongsøyler, og inneholdt både bankhvelv og bomberom. Vegger og dekker i hvelvet var 850 millimeter tykke. Så det var et solid bygg med gode konstruktive egenskaper, sier Isfeldt.

Bygget ble strippet ned til betongen, ny rømningstrapp ble etablert internt i bygget. Den gamle hovedtrappen av marmor er rensket og beholdt. Det er bygget et nytt teknisk rom på taket. I plan 3 er det innrettet til bankvirksomhet, mens plan 2 har kontorvirksomheten. På plan 1 er det kafé med storkjøkken og butikk, og i kjelleren er det lager-, kjøle- og fryserom.

– Fasader er oppført av bindingsverk med STO-puss, aluminiumsvinduer med innslag av gul beslått omramning. Det er benyttet steinplater på baldakin og i fasade på gateplan. Innvendig i bygget er det gips- og systemvegger med malte overflater, og det er benyttet både gulvbelegg, teppe og flis, forteller prosjektlederen.

– Kom det noen overraskelser i prosjektet?

– Det dukket også opp noe asbest, men det ble håndtert forskriftsmessig vis. Vi også hadde noen ubudne gjester en natt, og de hadde tømt brannslukningsapparater inne i bygget. Vi mobiliserte, og kom fort i rute igjen, svarer Isfeldt. I likhet med arbeidet på Eeks gård var logistikken i Skien sentrum krevende, men også dette ble håndtert.

Seltor legger ikke skjul på at det er stas å være med på fornyingen i hjembyen.

– Begge prosjektene er med lokale byggherrer som vi har jobbet med i mange år, forklarer regionsjef Haakon Ramberg i Seltor.

– Prosjektene er gjennomført i samspill, og vi har vært med allerede fra skissestadiet. Dette gir oss muligheter til å påvirke prosessen til beste for alle parter. En stor takk til våre byggherrer, som nok en gang gir oss den tillit og mulighet til å gjennomføre prosjekter i samspill, legger han til.


Flere prosjekter