Arkivfoto: Tuva Skare

EBAO inviterer til konferanse og stor markering rundt «Vi bygger småhus»

«Vi bygger småhus» er gjennomført ved Oslos ungdomsskoler for andre år på rad og hele 800 niendeklassinger har i vår gjennomført kurset. Nå inviteres det inn til en stor markering rundt satsingen.

Gjennom prosjektet «Vi bygger småhus» tar Oslo kommune og entreprenørbransjen et felles løft for å øke interessen for og rekrutteringen til bygg- og anleggsfagene.

Instruktørteam fra 15 entreprenørbedrifter har gjennom våren holdt en rekke todagers kurs for niendeklassinger ved 45 av byens ungdomsskoler, etter tilrettelegging av Osloskolen og opplæringskontoret Byggopp.

Til sammen 800 elever er med og bygger småhus, og blir kjent med fagarbeidere og lærlinger fra næringen. 22. mai er samtlige kurs gjennomført, og EBA Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) og Oslo kommune ønsker å markere dette, både gjennom å dele erfaringer med andre kommuner og bransjer i og utenfor byggenæringen, og for å drøfte hva som skal til for å etablere og gjennomføre små eller store prosjekter på en god måte.

EBAO inviterer derfor inn til en markering for gjennomføringen av kurset med konferanse og påfølgende grillfest på Næringslivets Hus 22. mai fra klokken 11.30.15.00.

– Rekruttering til bygg- og anleggsfagene er et av de viktigste områdene vi jobber med i regionene, og det legges ned en stor innsats fra bedriftene i prosjektet. Det er viktig at dette skjer i samarbeid med skoleverket, og gjennomføringen av småhusprosjektet viser at dette etter vår mening er en riktig måte å jobbe på. Arrangementet marker slutten på årets småhusbygging, og vi ønsker med dette å takke alle involverte fra både skolene og bedriftene, sier Asle Randen, styreleder i EBAO, og adm. dir. i Backe Entreprenør.

Småhusene vil stå utstilt i vestibylen tilknyttet konferansen, og elevene vil delta på eget program i tilstøtende møterom mens konferansen pågår. Etterpå serveres det grillmat i kantinehagen, hvor alle deltar sammen.

I tillegg til konferanse og markering, vil også fire elever og to instruktører stå i inngangspartiet og bygge et småhus, helt frem til Entreprenørdagen er gjennomført. Da som ønsker vil da kunne se hvordan skoleringen fungerer i praksis – fra start til ferdig hus.

– Vi er stolte av småhusprosjektet, som vi tror er rett måte for vår næring å møte ungdommen på, og formidle mulighetene som ligger i å velge bygg- og anleggsfag. Det er også et stort prosjekt og en dugnad der bedriftene stiller opp – dette krever planlegging, og konferansen er ment å dele våre erfaringer med andre bransjer og regioner. Vi inviterer bredt, og har tro på god oppslutning og deltakelse på konferansen. Den er egnet for både næringsliv, politikere og offentlig forvaltning – alle som jobber med rekruttering, legger Reinert Hersleth til. Hersleth er nestleder i styret i EBAO, og daglig leder i Hersleth Entreprenør.

På arrangementet deltar blant annet NHO-sjef Ole-Erik Almlid, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Tom Erlend Skaug, skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen, adm. dir. i BNL, Jon Sandnes, adm. dir. i Moderne Byggfornyelse AS, Gøril S. Netteberg og konsernsjef Tomas Carlsson i NCC. Haddy Njie er dagens møteleder.