<p>Foto: Ole Harald Dale</p>Hans Martin MoxnesArild GrønsdalRune Karlsen

EBA Vestenfjelske inviterte til storslått jubileumsfeiring

Hjelm, vernesko og kjeledress ble byttet ut med finskjorte, slips og lakksko da EBA Vestenfjelske fredag 2. desember inviterte til storslått jubileumsfeiring i Bergen. 

EBA Vestenfjelske

* EBA Vestenfjelske er bransjeforeningen for bygg- og anleggsentreprenører i Hordaland og Sogn og Fjordane.

* EBA Vestenfjelske er den eldste avdelingen til bransjeforeningen Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

* Avdelingen har i dag 60 medlemmer i Hordaland og Sogn og Fjordane.

* EBA er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Nærings­livets Hovedorganisasjon (NHO).

* Avdelingen har to opplæringskontorer i fylkene, BYGGOPP Sogn & Fjordane lokalisert i Førde og BYGGOPP Hordaland lokalisert i Bergen.

Med jubileumsbok, konferanse og en heidundrende fest i ærverdige Håkonshallen, feiret EBA Vestenfjelske at foreningen har nådd en svært anstendig alder.

– Det er stort. Jeg er heldig som er direktør når foreningen fyller 100 år. Jubileumskonferansen er åpen både for medlemmer og andre interesserte, og vil inneholde flere interessante foredrag, sier regiondirektør Hans Martin Moxnes.

Han sier foredragene vil by på både historiske tilbakeblikk og framtidsutsiktene i byggenæringen.

– Bransjen vår står for rundt 14 prosent av BNP, og vi står foran enorme prosjekter og et stort teknologiskifte. Vi skal derfor drøfte utviklingen som ligger foran oss, alt fra BIM og digitalisering til energi og miljøvern, sier Moxnes.

Fest i Håkonshallen

EBA Vestenfjelske er EBAs eldste avdeling, og direktøren i vest sier det blir opp mot 300 deltagere under jubileumsfeiringen.

Under konferansen skal også årets lærling kåres, og spesialkomponerte «Lyden av Byggeplassen vol 2» av Ole Hamre skal fremføres for første og eneste gang. Vol 1 ble fremført under EBAs generalforsamling i Bergen i 2012.

– Deretter blir det fest i Håkonshallen. Det blir en lukket feiring for medlemmer med følge. Jeg regner med det blir rundt 200 deltagere, sier han.

Per Helge Pedersen, tidligere redaktør av Byggeindustrien, skriver i tillegg jubileumsbok, som skal publiseres under foreningens årsmøte i mars. Moxnes sier boken er et omfattende arbeid. Den tar for seg foreningens spesielle historie, og medlemmer som har vært bærebjelker.

– Vi startet opp i 1916 fordi entreprenørene på Vestlandet ikke var en del av Norsk Arbeidsgiverforening, dagens NHO. For å bli del av EBA Vestenfjelske, den gang Bergens Entreprenørforening, var det en forutsetning å være med i arbeidsgiversystemet, og det skilte oss fra andre foreninger, sier han.

Kjemper mot de useriøse

Moxnes sier foreningen, som er tilsluttet BNL og NHO, fortsatt kjemper den samme kampen. Han mener arbeidet bidrar til å skape flere seriøse bedrifter, som løser bransjens utfordringer innenfor aktuelt regelverk, avtaler og planer.

– Målet er at seriøse bedrifter, som sørger for lærlinger på byggeplassene, får oppdrag istedenfor tilfeldige bedrifter utenfor systemet. Det er nok også bakgrunnen for den stadig økende aktiviteten i EBA Vestenfjelske, sier han.

Moxnes legger til at organiserte bedrifter er et viktig ledd i kampen mot useriøs arbeidskraft.

– Useriøse aktører dukker opp som paddehatter. Kampen mot kriminelle bedrifter har ingen synlig ende, og noe av det viktigste vi jobber mot, sier han.

- Må bli synligere

Selv begynte regiondirektøren i EBA i 2010. Da hadde han jobbet med mange ulike bransjer i Bergen Næringsråd.

– Det som slo meg da var at bygg- og anleggsbransjen er veldig usynlig, bortsett fra i negative saker. Vi har en stor jobb å gjøre med å synliggjøre det viktige arbeidet vi faktisk gjør. Det er avgjørende for omdømmet, sier han.

Ingen pensjonsalder

Selv om EBA Vestenfjelske fyller 100 år, betyr ikke det at avdelingen skal trappe ned på tempoet. Heller tvert imot, mener styreleder Arild Grønsdal.

– Det er viktig at vi fortsetter å være en aktiv forening. Vi skal jobbe for gode rammebetingelser for medlemmene våre. I tillegg er vi veldig opptatt av rekruttering, sier han.

Grønsdal påpeker at like konkurranseforhold mellom norske og utenlandske entreprenører, er en viktig kampsak for organisasjonen.

– Det er settes mange klausuler og kontraktsbestemmelser, men for at de skal virke må de håndheves ordentlig. Vi er også opptatt av HMS og at våre folk skal komme helskinnet gjennom arbeidsdagen, sier han.

Grønsdal forteller at EBA Vestenfjelske er en svært aktiv forening med mange aktiviteter og høy kursvirksomhet.

– Det er mange lærlinger her som vi er stolte av. Under markeringen gjør vi ekstra stas på en av dem når vi kårer årets lærling, sier han.

Jobber for bedre omdømme

Styreleder Rune Karlsen i EBA Sogn og Fjordane vil styrke omdømme til byggenæringen, for å rekruttere flere lærlinger.

EBA Vestenfjelske har en lokalavdeling for medlemsbedrifter i Sogn og Fjordane. Styret i EBA Sogn og Fjordane ledes av Rune Karlsen. Han synes det er moro at EBA Vestenfjelske nå fyller 100 år.

– Visst er det stas. Jeg var med på 75-årsfeiringen også. Hvis denne feiringen blir noe i nærheten av den, så blir det gøy, sier han.

Karlsen sier de jobber mye med informasjonsarbeid i Sogn og Fjordane, for å bedre omdømme til bygg- og anleggsbransjen og rekruttere flere lærlinger.

– Pressen har en tendens til å ta opp negative saker fra byggenæringen. Vi vil få fram flere sider, og driver blant annet med informasjonsarbeid i barne- og ungdomsskoler, sier han.

Karlsen forteller at de blant annet samarbeider tett med opplæringskontoret i Sogn og Fjordane, hvor det har vært en økning av inntak av lærlinger til bygg- og anleggsbransjen.

Lokalavdelingen har også engasjert seg i den nye utdanningen for bygg og anleggsingeniører på Høgskolen i Sogn og Fjordane.

– I alt har vi gitt 900.000 kroner i tilskudd i til den nye linjen, og det første kullet startet nå i høst. Vi ønsker å danne et tett samarbeid med både høgskolen og næringslivet, sier Karlsen.