EBA-sjef Kari Sandberg sier det er mye å glede seg over i forslaget til Nasjonal transportplan.

EBA: - Mye å glede seg over i forslaget til Nasjonal transportplan

- Det er mye å glede seg over i forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) som er lagt frem i dag. Penger til vedlikehold av fylkesveiene, store og viktige nasjonale prosjekter og et realistisk bilde. Nå må regjeringen sørge for at dette bidrar til verdiskaping og sysselsetting, dette må generere norske arbeidsplasser, sier Kari Sandberg i EBA i en kommentar til Byggeindustrien.

Hun peker på at det i dag naturlig nok er mest oppmerksomhet rundt hvilke prosjekter som prioriteres i regjeringens forslag til neste NTP.

- Det ser ut til at mange viktige prosjekter nå har støtte. For entreprenørene er det andre sider ved det forslaget som er like viktig. EBA har jobbet målrettet for at større prosjekter får strekningsvis finansiering. Å bygge med strekningsvis finansiering, gir mer vei for pengene. Prosjektene kan planlegges og optimaliseres på en slik måte at tid, utstyr, personell, ressurser og masser utnyttes på en effektiv måte. Jeg vet at våre entreprenører også verdsetter det tydelige klima- og miljøfokuset som ligger i transportplanen. EBAs medlemsbedrifter er blant de fremste i verden til å kunne bygge med lave utslipp, påpeker Sandberg.

Hun peker også på at langsiktige, forutsigbare og konkrete miljøkrav fra de viktigste kundene som Avinor, Nye Veier, BaneNor og Statens vegvesen gir konkrete resultater.

- EBA-bedriftene innen vei og anlegg lanserte egen utslippskalkulator og byggemetodikk i 2020 som kan kutte utslipp fra asfalt med 50 prosent. Tydelige krav til klima og bærekraft vil gi norske entreprenører konkurransefortrinn og valuta for satsingene sine, skriver EBA.

Nytt av året er den statlige satsingen på å ta igjen noe av etterslepet på vedlikehold av fylkesveinettet. Satsingen som regjeringen foreslår, har en samlet ramme på 16 milliarder kroner over tolv år.

- Den vil kunne gi et løft på standarden og trafikksikkerheten på mange fylkesveier. Forutsetningen er selvsagt at disse midlene kommer som et tillegg til det fylkeskommunene allerede bruker, sier Sandberg, som varsler at bransjen har klare forventninger til regjeringen og Stortinget.

- Vi vet at forslaget som er lagt frem i dag nå skal omformes og vedtas i Stortinget. Verdien av enhver plan ligger jo i at den så blir finansiert i de kommende års statsbudsjett. Vår forventning er at vedlikeholdsbudsjettet forsterkes, at det blir tydelige klimakrav og at dette gir en forutsigbarhet til hele næringen, sier Sandberg.