– Undersøkelsen blant våre medlemmer viser med all tydelighet at toppen er nådd og nedturen er i gang, sier administrerende direktør i EBA, Heikki Eidsvoll Holmås.

– Undersøkelsen blant våre medlemmer viser med all tydelighet at toppen er nådd og nedturen er i gang, sier administrerende direktør i EBA, Heikki Eidsvoll Holmås.

EBA melder om flere stopp i prosjekter – ber regjeringen skaffe seg oppdaterte tall på markedssituasjonen

En ny medlemsundersøkelse blant Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA) sine medlemmer viser at antall prosjekter som stoppes eller utsettes øker. Den viser også at bedriftenes fremtidstro er lavere enn noensinne.

EBA peker på at NHOs siste medlemsundersøkelse viste at norsk næringsliv ikke har hatt lavere fremtidstro siden 2008. Nye tall fra entreprenørene fra november styrker dette inntrykket.

– Undersøkelsen blant våre medlemmer viser med all tydelighet at toppen er nådd og nedturen er i gang. Regjeringen må i statsbudsjettet være villige til å satse på prosjekter som gjør nedturen så liten som mulig, og må være klare for å trå hardt på gasspedalen ved revidert budsjett til våren, sier administrerende direktør i EBA, Heikki Eidsvoll Holmås, i en melding til Byggeindustrien.

Synkende kurs
Han peker på at situasjonen ute blant medlemmene rundt om i landet varierer og at ikke alle opplever like stor grad av tørke

– Men tallene viser at fremtidstroen er på stødig synkende kurs, legger han til.

Holmås mener budsjettet regjeringen har lagt frem er utdatert og at regjeringen må skaffe seg oppdaterte tall.

– Budsjettet kan godt ha vært tilpasset situasjonen i august, da budsjettet ble laget, men slik verden ser ut i dag, er tallene utdatert, sier EBA-sjefen. Han peker på at man i det minste nå må bevilge penger til å planlegge ferdig prosjekter.

– Samtidig må man ikke kutte i klimaambisjonene, slik vi hører om i statlige prosjekter. Med FNs siste toppmøte denne helgen i bakspeilet, må Norge gjøre jobben hjemme med å kutte klimagassutslippene. Her har vår næring en nøkkelrolle, både i å bidra til å bygge fornybar energi og grønn industri, men også å bygge så klimavennlig som mulig. Vår næring tripper etter å få den forutsigbarheten fra staten som gjør at vi kan innarbeide klimaløsninger i alle prosjekter. Klimaendringene venter ikke, legger Holmås til.

Opplever at pågående prosjekter er blitt stoppet
I undersøkelsen kommer det blant annet frem at 70 prosent av entreprenørbedriftene har opplevd at pågående prosjekter er blitt stoppet eller utsatt med begrunnelse av de store prisøkningene og usikkerheten rundt dette. Samme tall var 62 prosent i august. Samtidig sier 87 prosent av entreprenørbedriftene at de har opplevd at kommende prosjekter er vurdert stanset, mot 62 prosent i august.

Det kommer også frem at 33 prosent av entreprenørbedriftene vurderer nåværende markedssituasjon som dårlig. Bygg- og anleggsbedriftene er nå blant samtlige bransjer i NHO den næringen med nest svakest vurdering av egen markedssituasjon.

– Så ille har det ikke vært på mange år, påpeker EBA-sjefen.

Undersøkelsen viser også at 69 prosent av entreprenørbedriftene forventer at markedssituasjonen forverres de neste månedene.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. til 9. november.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.