Avtroppende direktør Kristian Dahlberg Hauge i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Trøndelag. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

EBA-leder blir nærings-, miljø- og samferdselsdirektør i Trondheim

Kristian Dahlberg Hauge går fra jobben som direktør for Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg i Trøndelag til den nyopprettede stillingen nærings-, miljø- og samferdselsdirektør i Trondheim kommune.

Det skriver Adresseavisen i en artikkel tirsdag.

Hauge tiltrådte som direktør i EBA Trøndelag i 2016.

Parallelt har han vært direktør for Håndverkerforeningen i Trondheim, en stilling som han hadde frem til 2019. Han har fra før bakgrunn som politiker, både som kommunalråd i Trondheim for Fremskrittspartiet og som statssekretær i Arbeidsdepartementet i den første Solberg-regjeringen. Han starter nå i den nyopprettede stillingen som nærings-, miljø- og samferdselsdirektør i Trondheim kommune.

– Kristian kjenner både kommunen og næringslivet godt, har stor forståelse for rollen, og vil bli et viktig supplement til dagens ledergruppe, sier kommunedirektør Morten Wolden i en pressemelding fra Trondheim kommune.

Kommunen skriver i pressemeldingen at stillingen opprettes for å «løfte viktige satsingsområder i kommunen innenfor næringsliv, samferdsel og miljø – og også bidra inn i den grønne omstillingen for både næringsliv og offentlig sektor».

– Først og fremst er dette en utrolig spennende utfordring. Dette er jo en ny stilling i kommunen som opprettes ut av et ønske om å løfte fokuset på bærekraft og næringsliv i regionen, sier Hauge til Byggeindustrien.

Han innrømmer at det er vemodig å forlate EBA.

– Det er jo med litt blandede følelser. Jeg har hatt fire og et halvt fantastiske år i EBA, og jeg opplever at organisasjonen har gjort sjumilssteg og fått mye slagkraft i løpet av de siste årene. Men det betyr også at jeg tar med meg mange gode erfaringer og kontakter inn i den nye jobben.

– Blir du byggenæringens mann i Trondheim kommune nå?

– Jeg skal ikke ta på meg andre roller enn de som defineres av stillingsbeskrivelsen, men en del av jobben min blir jo å ivareta næringslivet, så da kommer også byggenæringen på mitt bord. Bærekraft blir en viktig del av stillingen, og i vår region leverer næringen byggverk som er helt i verdensklasse på bærekraft. Det er også noe jeg vil ta med meg inn i jobben, sier han.