Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA. Foto: Sindre Sverdrup Strand

EBA bekymret for Vedums byggekutt

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) mener at regjeringen handler uten å tenke på langtidseffektene det vil ha for sektoren.

– Regjeringen legger opp til å utsette eller nedskalere flere statlige byggeprosjekter og varsler full gjennomgang av både påbegynte og planlagte prosjekter for å avlaste presset på næringen, skriver foreningen i en pressemedling.

– Dette budsjettforslaget tar ikke innover seg situasjonen landets største fastlandsnæring står overfor. Vi bygger ikke for å bygge, vi bygger for samfunnet, og vi bygger for fremtiden, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

Hun mener at om regjeringen ønsker en konkurransedyktig og solid bygg- og anleggsbransje som skaper arbeidsplasser og kutter utslipp, må de heller gå i dialog med bygg- og anleggsnæringen framfor å komme med ostehøvelkutt.

– En investering i fremtidig og klimavennlig verdiskaping
– Dette er investering i fremtidig og klimavennlig verdiskaping. Vi skal selvsagt også være med på å få ned kostnadene, men kan ikke ta alt. Vi ser allerede fall i privat etterspørsel og kan komme i en situasjon med ordretørke, sier Sandberg.

– Vi risikerer at flere viktige klimaprosjekter blir forsinket og stanset. Byggenæringen er i stand til å bidra til energieffektivisering gjennom stegvis oppgradering av dagens bygningsmasse, men det forutsetter at dagens virkemidler justeres for å treffe målsetninger bedre, legger hun til.

EBA peker videre på at regjeringen torsdag varslet at de skal gjennomgå hele bygg-, anlegg- og samferdselssektoren for å redusere kostnadene ytterligere i statsbudsjettet de skal legge frem i oktober.

– Dette skaper stor uforutsigbarhet i en allerede hardt prøvet næring, som sliter med økte råvare- og materialpriser, høye drivstoffpriser og redusert tilgang på faglært arbeidskraft. Summen av dette kan bli svært alvorlig for bygg- og anleggsnæringen, forteller Sandberg.

Må ikke gå på bekostning av en næring særskilt

EBA mener at behov for innsparinger i norsk økonomi ikke må gå på bekostning av viktig infrastrukturutbygging eller ramme én sektor særskilt. De vil at statlige byggherrer settes i stand til å ta et større ansvar for ekstraordinære prisøkninger og nivået på offentlig etterspørsel må opprettholde forutsigbarhet, dersom privat etterspørsel faller.

– Vi ønsker å justere virkemidlene for å målrette og vri investeringene mot en raskere grønnere omstilling og samtidig unngå å bidra til å overopphete økonomien, ikke stoppe prioriteringene som er gjort, sier hun.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.