Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

EUs bygningsdirektiv gir myndighetene ansvaret for at energimålene nås

EUs nå vedtatte bygningsenergidirektiv skyver ansvaret fra boligeier over til myndighetene for at målene i det nye direktivet nås. NHO Byggenæringen mener Norge har en vei å gå.