E6 Soknedal

Foto: Zbigniew DanielewskiFoto: Anne Line BakkenDen nye E6-strekningen går forbi tettstedet Soknedal i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag. Foto: Zbigniew DanielewskiProsjektet inneholder flere bruer og ikke minst Soknedalstunnelen. Foto: Zbigniew DanielewskiFra Soknedalskrysset. Foto: Zbigniew DanielewskiFra Soknedal nord. Foto: Zbigniew DanielewskiHarald Inge Johnsen (t.h.) i Statens vegvesen og Lars Wadahl i AF Gruppen.Hovedkontrakten på en snau milliard kroner gikk til AF Gruppen, og anleggsarbeidene kunne ta til høsten 2017. Foto: Zbigniew DanielewskiFoto: Zbigniew DanielewskiFoto: Zbigniew DanielewskiFoto: Zbigniew DanielewskiFoto: Zbigniew DanielewskiFoto: Zbigniew DanielewskiFoto: Zbigniew DanielewskiFoto: Zbigniew DanielewskiFoto: Zbigniew DanielewskiFoto: Zbigniew DanielewskiFoto: Zbigniew DanielewskiFoto: Zbigniew DanielewskiFoto: Zbigniew DanielewskiFoto: Zbigniew DanielewskiDCIM\100MEDIA\DJI_0223.JPG

Den 6,5 kilometer lange strekningen E6 Soknedal kunne åpne for trafikk 8. juli, tre måneder før opprinnelig planlagt.

Fakta

Sted: Soknedal i Midtre Gauldal kommune

Prosjekttype: To-/trefelts vei

Byggherre: Statens vegvesen

Hovedentreprenør: AF Gruppen

Totalkostnad (eks. mva.): Cirka 1,7 milliarder kroner. AF Gruppens kontrakt er på rundt én milliard kroner.

Lengde: 6,5 kilometer

Rådgivere: Sweco Norge, Aas-Jakobsen

Underentreprenører/leverandører: ACO Anlegg l AF Underjordservice l Arvid Gjerde l Anleggsgartner Arnesen l Arbeidsfellesskapet E6 Elektro l Bjerkset og Børset entreprenør l Dyretransport service l Elementpartner l Flexi Trans l Gjerden Fjellsikring l Gunnar Holth Grusforretning l JR Anlegg l Koren Sprengningsservice l Mesta l Ramlo Sandtak l Ramstad Maskin l Risa l Rise Transport l Rune Havnen Maskinmuring l Rønningen Anlegg l Sirdal Veibetong l Seierstad Pelemaskiner l Skanska Stål l Veidekke Industri l Winsnes Maskin og Transport l Øyan og Scheie Fuging l Åge Haverstad l Ølen Betong l Betong Øst l Smith Stål l Brødrene Dahl l Loe Rørprodukter l Bygger´n

Den nye E6-strekningen går forbi tettstedet Soknedal i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag.

Det var to stolte prosjektledere, Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen og Lars Wadahl i AF Gruppen som kunne presentere den nye veien for Byggeindustrien en måned etter at trafikk ble påsatt. Disse to har sammen med Vegvesenets Idar Lillebo vært de som har hatt ansvar for prosjektet til daglig.

8. juli rullet den første bilkortesjen som seg hør og bør med veteranbiler i front, gjennom den 3,6 kilometer lange Soknedalstunnelen. Dermed var det slutt på en besværlig strekning av E6 gjennom tettstedet Soknedal. En svingete, tidvis glatt og trafikkfarlig del av landets hovedveiforbindelse, kunne skrotes. En skikkelig feiring av nyveien kommer først i oktober. Da skal også alle lokale tilførselsveier med ny Hov bru over elva Sokna være på plass. Det er over et halvår før planen. Først til neste sommer skulle dette anlegget til 1,7 milliarder kroner, hvorav selve byggeutgiftene, eksklusive merverdiavgift, utgjør en snau milliard kroner, stå ferdig. Ikke bare har man spart inn tid, veien ser også ut til å bli rundt hundre millioner billigere enn budsjettert.

Soknedalstunnelen

Soknedalstunnelen er det største enkeltprosjektet for denne veitraseen i tillegg til et nytt toplanskryss og to bruer over elva Sokna, som er en sideelv til den kjente lakseelva Gaula. Tunnelen utgjør over halvparten av den 6,7 kilometer lange traseen. Tunnelen er selvsagt bygd etter de nyeste kravene. Det siste innen alarmsystemer, ventilasjon og brannanlegg er på plass. Det lokale brannvesen, Gauldal brann og redning, har i sakens anledning anskaffet en ny, elektrisk drevet brannbil som vil være mer effektiv å bruke enn tradisjonelle dieseldrevne brannbiler hvis det oppstår brann i tunnelen.

Inne i tunnelen er det to snunisjer, fire tekniske rom, og det er laget ikke mindre enn 14 rømningsløp med tanke på forbindelser til et tunnelløp nummer to som man tror vil komme på plass om ikke alt for mange år. Innslag med tunnelåpning for tunnelløp nummer to i den søndre delen av tunnelen, er bygd i samme slengen som hovedtunnelen, delvis betalt av Nye Veier som med tiden skal bygge firefelts motorvei både sør og nord for Soknedalsprosjektet.

Begrunnelsen for den nye veien, var å unngå den store gjennomgangstrafikken gjennom Soknedal sentrum, samt fjerne et stykke trafikkfarlig og utdatert vei langs elva Sokna.

Hovedkontrakten på en snau milliard kroner gikk til AF Gruppen, og anleggsarbeidene kunne ta til høsten 2017. Den første salven til tunnelen ble fyrt av 17. januar i 2018. Etter 705 salver, og 51.000 lastebillass med stein og løsmasser var kjørt bort, kunne den siste salven avfyres 22. januar i 2019.

Ekstra utfordringer

Prosjektlederne forteller at den største tekniske utfordringen med den nye veien har vært bratt sideterreng og større mengder løsmasser enn opprinnelig beregnet. Starten på prosjektet gikk litt tregere enn planlagt, men etter hvert ble tapt tid innhentet.

En ekstra utfordring og påkjenning ble det da den største underleverandøren, Sunnmørsentreprenøren K.A. Aurstad gikk konkurs høsten 2018. De hadde hovedansvaret for all veibygging og massetransporten. Prosjektleder Lars Wadahl opplyser at konkursen førte til en måneds stans i anleggsarbeid utenfor tunnelen. Takket være et godt samarbeid mellom bostyret, Vegvesenet og AF Gruppen, ble den tapte tiden tatt inn igjen.

Godt samarbeid og god personkjemi mellom de ulike aktørene, fremhever både Johnsen og Wadahl som viktige bidrag til at veien står ferdig et halvår før tiden og hundre millioner spart. Det er lagt ned over én million arbeidstimer på anlegget uten en eneste skade som har ført til arbeidsfravær. Om lag 40 underentreprenører har vært engasjert, av dem har 15 vært lokale bedrifter.

Soknedalsprosjektet er det største enkeltoppdraget AF Gruppen har hatt i Trøndelag, og prosjektleder Wadahl er godt fornøyd med samarbeidet med trønderne.

Den nye veien går fra Vindalsliene i sør, til Korporalsbrua i nord, totalt 6,5 kilometer, én kilometer kortere enn den tidligere E6-traseen, og med betydelig kortere kjøretid enn den gamle kronglete veien. Nå tar Nye Veier over stafettpinnen, først ny E6 sørover mot Ulsberg, og i neste omgang den nordlige traseen i retning Kvål i Melhus kommune.


Flere prosjekter