E6-konkurranse før sommeren

Statens vegvesen vil lyse ut konkurranse på utbygging på strekningen Dal-Minnesund før sommeren.

Dette som følge av at samferdselsministeren vil legge frem en sak om videreføring av E6 for Stortinget før sommeren.

Saken samferdselsminister Liv Signe Naversete vil legge frem før sommeren, er en bompengeproposisjon for utbyggingen av E6 på strekningen Dal-Minnesund i Eidsvoll kommune og Skaberudkrysset i Stange kommune. Da proposisjonen er sendt fra Samferdselsdepartementet til Stortinget, kan Statens vegvesen utlyse konkurranse på å bygge ut E6 på nevnte strekninger under forutsetning av at Stortinget godkjenner proposisjonen de får til behandling.

Liv Signe Naversete svarte på spørsmål om utvidelsen av E6 nordover fra Gardermoen i Stortinget`s spørretime onsdag 6. mai.

Les spørsmålene og svarene til Navarsete her